งานสัมมนา "Thailand's Sustainability for Sustainable Fisheries" ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม

 กองประมงต่างประเทศ

งานสัมมนา "Thailand's Sustainability for Sustainable Fisheries" ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-05-08  |   ข่าววันที่: 2019-05-08 |  อ่าน: 122 ครั้ง
 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสหภาพยุโรป และกรมประมง ร่วมจัดสัมมนา Thailand's Sustainability for Sustainable Fisheries  ณ ห้อง 1122 ณ Brussels Expo and Convention Center ในงานแสดงสินค้า Seafood Expo Global 2019 ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง 7 – 9 พฤษภาคม 2562 ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม
ในการสัมมนาฯ นายมนัสวี ศรีโสฎาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงานฯ และดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง รับหน้าที่เป็น Moderator พร้อมด้วยวิทยากรผู้บรรยาย 5 ท่าน ได้แก่ 1) ดร.ระวี วิริยธรรม ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ Fisheries Improvement Project (FIP) 2) นางสาวเสาวลักษณ์ ประทุมทอง ผู้ประสานงานสมาคมสมาพันธ์ประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย 3) นายจิรศักดิ์ มีฤทธิ์ กรรมการสมาคมสมาพันธ์ฯ 4) ดร ชนินทร์ ชลิศราพงศ์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย และ 5) Ms. Linda Beresford จาก Seafood Task Force จากสหรัฐอเมริกา การสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่แนวทางการดำเนินการของไทยเพื่อไปสู่การทำประมงอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการ FIP และส่งเสริมการประมงอย่างรับผิดชอบเพื่อการทำประมงอย่างยั่งยืนในการประมงพื้นบ้าน และอุตสาหกรรมสินค้าประมง เช่นในอุตสาหกรรมปลาทูน่า รวมทั้งความพยายามในการทำประมงและสินค้าประมงอย่างมีมาตรฐาน โดยการดำเนินการประมงอย่างยั่งยืนของไทยเป็นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐของไทยโดยกรมประมง ภาคเอกชนชาวประมง สมาคมอุตสาหกรรมประมง และองค์กรระหว่างเทศ นอกจากนี้ การสัมมนาฯ ยังมีเป้าหมายในการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้นำเข้า และสื่อต่างประเทศว่าสัตว์น้ำและสินค้าประมงของไทยมาจากการทำการประมงและการผลิตอย่างยั่งยืนเป็นมิตรจากสิ่งแวดล้อม และมาจากการดูแลแรงงานในภาคอุตสาหกรรมประมงตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ในงานสัมมนามีผู้นำเข้าสินค้าประมง สื่อมวลชน และผู้ประกอบการไทย เข้าร่วมการสัมมนาประมาณ 70 ราย


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (2,051)  >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (1,796) >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (1,765) >> ประวัติองค์กร.. (1,724) >> ฝ่ายบริหารทั่วไป.. (1,279) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (734) โครงการสัมมนาเรื่องการจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการประมง.. (589) The 1st Meeting of ASEAN Network of Aquatic Animal Health Centres (ANAAHC) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2560.. (500) คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและปศุสัตว์สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาช่อนของชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง.. (478) การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษ (ขั้นต้น) ณ กองประมงต่างประเทศ.. (471) The 1st Meeting of Thailand and Myanmar Joint Working Group on Fisheries Cooperation .. (463) การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคคลากรกองประมงต่างประเทศ .. (460) กองประมงต่างประเทศประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ.. (449) ขั้นตอนการดำเนินการขออนุมัติตัวบุคคลไปต่างประเทศชั่วคราว.. (447) กรมประมงร่วมกับสถานทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ได้จัดการสัมมนาหัวข้อ Thailand's path to sustainable fisheries ในงานแสดงสินค้า North Ame.. (417) ผู้บริหาร JSMEA เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมประมง.. (412) การฝึกอบรมระหว่างประเทศหลักสูตร International Training Workshop on Inland Aquaculture and Small-scale Inland Aquaculture Promotion for Fisheries Offic.. (408) แจ้งการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ SEAFDEC/IFRDMD .. (382) การประชุมเจ้าหน้าที่กองประมงต่างประเทศ.. (367) การประชุมคณะทำงานร่วมกลุ่มย่อยด้านประมงระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัล กรุงเทพฯ .. (360)

    Copyright © 2016-2019 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900