งานสัมมนา "Thailand's Sustainability for Sustainable Fisheries" ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม

 กองประมงต่างประเทศ

งานสัมมนา "Thailand's Sustainability for Sustainable Fisheries" ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-05-08  |   ข่าววันที่: 2019-05-08 |  อ่าน: 189 ครั้ง
 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสหภาพยุโรป และกรมประมง ร่วมจัดสัมมนา Thailand's Sustainability for Sustainable Fisheries  ณ ห้อง 1122 ณ Brussels Expo and Convention Center ในงานแสดงสินค้า Seafood Expo Global 2019 ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง 7 – 9 พฤษภาคม 2562 ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม
ในการสัมมนาฯ นายมนัสวี ศรีโสฎาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงานฯ และดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง รับหน้าที่เป็น Moderator พร้อมด้วยวิทยากรผู้บรรยาย 5 ท่าน ได้แก่ 1) ดร.ระวี วิริยธรรม ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ Fisheries Improvement Project (FIP) 2) นางสาวเสาวลักษณ์ ประทุมทอง ผู้ประสานงานสมาคมสมาพันธ์ประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย 3) นายจิรศักดิ์ มีฤทธิ์ กรรมการสมาคมสมาพันธ์ฯ 4) ดร ชนินทร์ ชลิศราพงศ์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย และ 5) Ms. Linda Beresford จาก Seafood Task Force จากสหรัฐอเมริกา การสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่แนวทางการดำเนินการของไทยเพื่อไปสู่การทำประมงอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการ FIP และส่งเสริมการประมงอย่างรับผิดชอบเพื่อการทำประมงอย่างยั่งยืนในการประมงพื้นบ้าน และอุตสาหกรรมสินค้าประมง เช่นในอุตสาหกรรมปลาทูน่า รวมทั้งความพยายามในการทำประมงและสินค้าประมงอย่างมีมาตรฐาน โดยการดำเนินการประมงอย่างยั่งยืนของไทยเป็นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐของไทยโดยกรมประมง ภาคเอกชนชาวประมง สมาคมอุตสาหกรรมประมง และองค์กรระหว่างเทศ นอกจากนี้ การสัมมนาฯ ยังมีเป้าหมายในการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้นำเข้า และสื่อต่างประเทศว่าสัตว์น้ำและสินค้าประมงของไทยมาจากการทำการประมงและการผลิตอย่างยั่งยืนเป็นมิตรจากสิ่งแวดล้อม และมาจากการดูแลแรงงานในภาคอุตสาหกรรมประมงตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ในงานสัมมนามีผู้นำเข้าสินค้าประมง สื่อมวลชน และผู้ประกอบการไทย เข้าร่วมการสัมมนาประมาณ 70 ราย


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (2,382)  >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (2,031) >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (1,963) >> ประวัติองค์กร.. (1,919) >> ฝ่ายบริหารทั่วไป.. (1,433) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (809) โครงการสัมมนาเรื่องการจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการประมง.. (628) คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและปศุสัตว์สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาช่อนของชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง.. (605) การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษ (ขั้นต้น) ณ กองประมงต่างประเทศ.. (535) The 1st Meeting of ASEAN Network of Aquatic Animal Health Centres (ANAAHC) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2560.. (531) ขั้นตอนการดำเนินการขออนุมัติตัวบุคคลไปต่างประเทศชั่วคราว.. (513) การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคคลากรกองประมงต่างประเทศ .. (506) The 1st Meeting of Thailand and Myanmar Joint Working Group on Fisheries Cooperation .. (505) กองประมงต่างประเทศประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ.. (490) กรมประมงร่วมกับสถานทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ได้จัดการสัมมนาหัวข้อ Thailand's path to sustainable fisheries ในงานแสดงสินค้า North Ame.. (474) การฝึกอบรมระหว่างประเทศหลักสูตร International Training Workshop on Inland Aquaculture and Small-scale Inland Aquaculture Promotion for Fisheries Offic.. (460) ผู้บริหาร JSMEA เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมประมง.. (459) >> ตัวอย่างการสำเนาหนังสือเดินทางราชการ.. (456) แจ้งการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ SEAFDEC/IFRDMD .. (434) การประชุมเจ้าหน้าที่กองประมงต่างประเทศ.. (416)

    Copyright © 2016-2020 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900