กรมประมงพาสินค้าประมงพื้นบ้านสู่นานาชาติ

 กองประมงต่างประเทศ

กรมประมงพาสินค้าประมงพื้นบ้านสู่นานาชาติ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-09-07  |   ข่าววันที่: 2018-08-22 |  อ่าน: 303 ครั้ง
 

     กรมประมงได้นำเกษตรกรและภาคเอกชน เข้าร่วมงาน The 20th Japan International Seafood & Technology Expo ซึ่งจัดขึ้น ณ Tokyo International Exhibition Center กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2561 โดยงานดังกล่าวเป็นแสดงสินค้าสัตว์น้ำ อาหารทะเลและอุตสาหกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการประมง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลิตภัณฑ์ประมงชนิดต่างๆมาแสดงให้ผุ้เข้าร่วมงานรับชม รวมทั้งเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล

     ภายในงานมีผู้เข้าร่วมจัดแสดงสินค้าถึง 1,400 คูหาจากนานาประเทศ และมีผู้เข้าชมงานประมาณ 39,000 คน สำหรับคูหาประเทศไทย มีผู้สนใจเข้ามาติดต่อเยี่ยมชมและสนใจสินค้าประมงของไทยเป็นจำนวนมาก ทั้งผู้ประกอบการ นักลงทุน ผู้เข้าชมงาน และสื่อมวลชน อีกทั้งยังได้เชิญบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) นำผลิตภัณฑ์ปลาส้ม ปลาสลิดแดดเดียว กุ้งกุลาดำปรุงสุก มาทำอาหารให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทดลองชิมอีกด้วย


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (2,871)  >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (2,380) >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (2,341) >> ประวัติองค์กร.. (2,218) >> ฝ่ายบริหารทั่วไป.. (1,707) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (945) คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและปศุสัตว์สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาช่อนของชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง.. (747) โครงการสัมมนาเรื่องการจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการประมง.. (713) การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษ (ขั้นต้น) ณ กองประมงต่างประเทศ.. (637) The 1st Meeting of ASEAN Network of Aquatic Animal Health Centres (ANAAHC) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2560.. (601) การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคคลากรกองประมงต่างประเทศ .. (589) กองประมงต่างประเทศประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ.. (586) ขั้นตอนการดำเนินการขออนุมัติตัวบุคคลไปต่างประเทศชั่วคราว.. (580) The 1st Meeting of Thailand and Myanmar Joint Working Group on Fisheries Cooperation .. (573) การฝึกอบรมระหว่างประเทศหลักสูตร International Training Workshop on Inland Aquaculture and Small-scale Inland Aquaculture Promotion for Fisheries Offic.. (553) กรมประมงร่วมกับสถานทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ได้จัดการสัมมนาหัวข้อ Thailand's path to sustainable fisheries ในงานแสดงสินค้า North Ame.. (543) ผู้บริหาร JSMEA เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมประมง.. (540) ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (539) การประชุมเจ้าหน้าที่กองประมงต่างประเทศ.. (506) การประชุมหารือกับผู้อำนวยการบริหารสถาบันภาคพื้นมหาสมุทรแห่งมหาวิทยาลัยฮาวายแปซิฟิกในประเด็นความร่วมมือด้านการประมง.. (505)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900