การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษ (ขั้นต้น) ณ กองประมงต่างประเทศ

 กองประมงต่างประเทศ

การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษ (ขั้นต้น) ณ กองประมงต่างประเทศ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-12-29  |   ข่าววันที่: 2017-12-18 |  อ่าน: 773 ครั้ง
 

     เมื่อวันที่ 18-20 ธันวาคม 2560 กองประมงต่างประเทศ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรกรมประมงด้านภาษาอังกฤษ หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษ (ขั้นต้น) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและยกระดับทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้แก่ข้าราชการกรมประมงที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานด้านต่างประเทศ จำนวน 39 ราย


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (3,575)  >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (2,840) >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (2,803) >> ประวัติองค์กร.. (2,765) องค์การการค้าโลก (WTO).. (2,389) >> ฝ่ายบริหารทั่วไป.. (2,082) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO).. (2,005) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเซีย-แปซิฟิค (APEC).. (1,958) สหภาพยุโรป (EU).. (1,288) ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,237) ประกาศกองประมงต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ.. (1,139) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (1,111) ข้อมูลองค์กรระหว่างประเทศ.. (995) กฎหมายประมงระหว่างประเทศ.. (913) คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและปศุสัตว์สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาช่อนของชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง.. (885) ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC).. (836) โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS).. (807) โครงการสัมมนาเรื่องการจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการประมง.. (807) สมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย (IORA).. (804) แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย - มาเลเซีย – ไทย (IMT-GT).. (780)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900