วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงปัตตานี ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 ด่านตรวจประมงปัตตานี

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงปัตตานี ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-06-25  |   ข่าววันที่: 2020-06-23 |  อ่าน: 113 ครั้ง
 

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 นายฟุรกอน หาบหา หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงปัตตานี มอบหมายให้นายกอดัร คล่องแคล่ว นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ บริเวณหาดบ้านบน (กองร้อยทหารพรานที่ 4409 กรมทหารพรานที่ 44) หมู่ที่ 2 ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เวลา 09.30 น. โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำร่วมกัน สัตว์น้ำที่ปล่อยครั้งนี้ได้แก่ พันธุ์กุ้งแชบ๊วยจำนวน 1,000,000 ตัว และเต่าตนุจำนวน 43 ตัว ซึ่งกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • คำสั่ง คสช 22/2560.. (1,291)  เครื่องหมายประจำเรือประมงพาณิชย์.. (1,027) ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี.. (805) กิจกรรมการตรวจเรือประมง ณ ท่าเทียบเรือประมงจังหวัดปัตตานี.. (762) รัชกาล10.. (743) ระบบ E-PIPO  Fishing  info  ของกรมประมง และ Single Window 4 Fishing Feet ของกรมเจ้าท่า.. (741) ประกาศกรมประมง เรื่องผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 10 ราย.. (718) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ.2560.. (680) 10/01/2561 นาวาเอก สุทธิศักดิ์ บุตรนาค รอง เสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ 2 / รอง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ศรชล.เขต 2 และคณะฯ ได้มาเยี่ยมเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการ.. (658) ผลการปฏิบัติงาน.. (645) โล้โก้pipo.. (628) 30 พ.ค. 60 เวลา 09:00 - 10:00 น. นายธีรพงษ์ อภัยภัคดี ผอ.ศจร.เขต 2 สงขลา ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าของ Fip สายบุรี และให้คำแนะนำเกี่ยวก.. (608) น.อ.สุชาติ ธรรมพิทักษ์เวช ได้มาเยี่ยมเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงปัตตานี.. (602) เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ สมาคมประมงการประมงจังหวัดปัตตานี.. (575) 26 ส.ค. 60 นอ.พิจิตต ศรีรุ่งเรือง , นอ.ธรรมรัตน์ เทียบเทียม และคณะ จากศรชล.เขต2 ร่วมกับ ศจร.ปัตตานีและส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมเพื่อรั.. (569) ติดต่อหน่วยงาน.. (564) ประกาศรับสมัครงาน.. (549) รายงานประจำเดือน.. (542) 30 พ.ค. 60 เวลา 11.00-15.00 น. นายธีรพงษ์ อภัยภัคดี ผอ.ศจร.เขต 2 สงขลา ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงปัตตานี แ.. (541) ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงปัตตานี .. (528)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจประมงปัตตานี

     - ด่านตรวจประมงปัตตานี // เลขที่ ๑๒๓/๑๘ ถ.นาเกลือ ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ๙๔๐๐๐     โทร./โทรสาร  ๐ ๗๓๔๑ ๔๓๓๘ - จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าสายบุรี  // เลขที่ ๒๖/๒  ถ.กะลาพอ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี  ๙๔๑๑๐    โทร. ๐ ๗๓๗๑ ๔๘๒๔