วันที่ ๒๑ พ.ค ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.พล.ร.ท.สำเริง จันทร์โส ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วยคณะฝ่ายอำนวยการของ ศรชล.ภาค ๒ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ศรชล.จว.ปัตตานีและศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงปัตตานี

 ด่านตรวจประมงปัตตานี

วันที่ ๒๑ พ.ค ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.พล.ร.ท.สำเริง จันทร์โส ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วยคณะฝ่ายอำนวยการของ ศรชล.ภาค ๒ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ศรชล.จว.ปัตตานีและศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงปัตตานี 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-06-02  |   ข่าววันที่: 2020-05-21 |  อ่าน: 112 ครั้ง
 

วันที่ ๒๑ พ.ค ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.พล.ร.ท.สำเริง จันทร์โส ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วยคณะฝ่ายอำนวยการของ ศรชล.ภาค ๒ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ศรชล.จว.ปัตตานีและศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงปัตตานีเพื่อบำรุงขวัญให้กับกำลังพลรวมทั้งรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วย พร้อมกับได้มอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-๑๙  เช่น หน้ากากอนามัย เฟสซิล ชุด PPE ให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานตรวจคัดกรองป้องกันเชื้อไวรัส covid-๑๙ โดยมี น.อ.ธีรนันท์ มาแดง รอง ผอ.ศรชล.จว.ปัตตานี นายฟุรกอน หาบหา หน.ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการในโครงสร้าง ศรชล.ทั้งหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีพร้อมเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงปัตตานี ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ควบคุมแจ้งเข้า-ออกเรือประมงปัตตานี ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • คำสั่ง คสช 22/2560.. (1,290)  เครื่องหมายประจำเรือประมงพาณิชย์.. (1,027) ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี.. (803) กิจกรรมการตรวจเรือประมง ณ ท่าเทียบเรือประมงจังหวัดปัตตานี.. (762) รัชกาล10.. (743) ระบบ E-PIPO  Fishing  info  ของกรมประมง และ Single Window 4 Fishing Feet ของกรมเจ้าท่า.. (741) ประกาศกรมประมง เรื่องผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 10 ราย.. (714) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ.2560.. (680) 10/01/2561 นาวาเอก สุทธิศักดิ์ บุตรนาค รอง เสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ 2 / รอง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ศรชล.เขต 2 และคณะฯ ได้มาเยี่ยมเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการ.. (657) ผลการปฏิบัติงาน.. (644) โล้โก้pipo.. (627) 30 พ.ค. 60 เวลา 09:00 - 10:00 น. นายธีรพงษ์ อภัยภัคดี ผอ.ศจร.เขต 2 สงขลา ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าของ Fip สายบุรี และให้คำแนะนำเกี่ยวก.. (608) น.อ.สุชาติ ธรรมพิทักษ์เวช ได้มาเยี่ยมเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงปัตตานี.. (602) เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ สมาคมประมงการประมงจังหวัดปัตตานี.. (571) 26 ส.ค. 60 นอ.พิจิตต ศรีรุ่งเรือง , นอ.ธรรมรัตน์ เทียบเทียม และคณะ จากศรชล.เขต2 ร่วมกับ ศจร.ปัตตานีและส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมเพื่อรั.. (569) ติดต่อหน่วยงาน.. (563) ประกาศรับสมัครงาน.. (549) รายงานประจำเดือน.. (542) 30 พ.ค. 60 เวลา 11.00-15.00 น. นายธีรพงษ์ อภัยภัคดี ผอ.ศจร.เขต 2 สงขลา ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงปัตตานี แ.. (541) ภารกิจ.. (528)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจประมงปัตตานี

     - ด่านตรวจประมงปัตตานี // เลขที่ ๑๒๓/๑๘ ถ.นาเกลือ ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ๙๔๐๐๐     โทร./โทรสาร  ๐ ๗๓๔๑ ๔๓๓๘ - จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าสายบุรี  // เลขที่ ๒๖/๒  ถ.กะลาพอ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี  ๙๔๑๑๐    โทร. ๐ ๗๓๗๑ ๔๘๒๔