วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. คณะทำงานชุดสหวิชาชีพ ตามคำสั่ง ศปมผ. ได้ลงพื้นที่ศจร.ปัตตานี

 ด่านตรวจประมงปัตตานี

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. คณะทำงานชุดสหวิชาชีพ ตามคำสั่ง ศปมผ. ได้ลงพื้นที่ศจร.ปัตตานี 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-02-19  |   ข่าววันที่: 2019-02-18 |  อ่าน: 296 ครั้ง
 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. คณะทำงานชุดสหวิชาชีพ ตามคำสั่ง ศปมผ. ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการทวนสอบการปฏิบัติเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปัตตานี เพื่อเน้นแนวการปฏิบัติที่ถูกหลักทฤษฎี ( Brief ) และดูการปฏิบัติงานตรวจเรือ พร้อมทั้งตอบข้อซักถามและปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน นำโดย น.อ.สรรเสริญ สาโดด ประจำ ฝนผ.สล.ศปมผ./หน.ชุด ว่าที่ ร.ต.ธนาคม จันทร์แสงทอง เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติการ กรมประมง นายวิระฉัตร ลีละกุล นักวิชาการขนส่ง กรมเจ้าท่า นายนพพร กรังพานิช นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ กรมการจัดหางาน นายเอนก กุลพ่วง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ กรมสวัสดิการฯ และนายนัฐวุฒิ กาเซ็ม นักรณรงค์ มูลนิธิความยุติธรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม (EJF)


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • คำสั่ง คสช 22/2560.. (1,601)  เครื่องหมายประจำเรือประมงพาณิชย์.. (1,340) ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี.. (1,074) รัชกาล10.. (940) ระบบ E-PIPO  Fishing  info  ของกรมประมง และ Single Window 4 Fishing Feet ของกรมเจ้าท่า.. (929) ประกาศกรมประมง เรื่องผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 10 ราย.. (928) กิจกรรมการตรวจเรือประมง ณ ท่าเทียบเรือประมงจังหวัดปัตตานี.. (874) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งกะลาสี ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง และตำแหน่งช่างเครื่องเรือจักรกล.. (828) 10/01/2561 นาวาเอก สุทธิศักดิ์ บุตรนาค รอง เสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ 2 / รอง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ศรชล.เขต 2 และคณะฯ ได้มาเยี่ยมเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการ.. (804) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ.2560.. (802) ผลการปฏิบัติงาน.. (792) โล้โก้pipo.. (791) ติดต่อหน่วยงาน.. (776) 30 พ.ค. 60 เวลา 09:00 - 10:00 น. นายธีรพงษ์ อภัยภัคดี ผอ.ศจร.เขต 2 สงขลา ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าของ Fip สายบุรี และให้คำแนะนำเกี่ยวก.. (766) ผู้แทน ผอ.ศรชล.ภาค 2 ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปัตตานี .. (758) ภารกิจ.. (749) น.อ.สุชาติ ธรรมพิทักษ์เวช ได้มาเยี่ยมเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงปัตตานี.. (739) เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ สมาคมประมงการประมงจังหวัดปัตตานี.. (735) รายงานประจำเดือนมิถุนายน 2561ประจำปีงบประมาณ 2561.. (696) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (693)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงปัตตานี

     - ด่านตรวจประมงปัตตานี // เลขที่ ๑๒๓/๑๘ ถ.นาเกลือ ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ๙๔๐๐๐     โทร./โทรสาร  ๐ ๗๓๔๑ ๔๓๓๘ - จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าสายบุรี  // เลขที่ ๒๖/๒  ถ.กะลาพอ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี  ๙๔๑๑๐    โทร. ๐ ๗๓๗๑ ๔๘๒๔