เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ สมาคมประมงการประมงจังหวัดปัตตานี

 ด่านตรวจประมงปัตตานี

เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ สมาคมประมงการประมงจังหวัดปัตตานี 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-06-24  |   ข่าววันที่: 2018-06-21 |  อ่าน: 774 ครั้ง
 

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมงปัตตานี เข้าร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสมาคมการประมงจังหวัดปัตตานี โดยมีการประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องในการแจ้งเข้าออกเรือประมง พร้อมนี้เพื่อรองรับ การแจ้งผ่านระบบออนไลน์  ระบบ single window ๔ fishing fleet  หรือ e-pipo รับฟังปัญหาอุปสรรค เกี่ยวกับการแจ้งเข้าออกของเรือประมง และประชาสัมพันธ์ระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • คำสั่ง คสช 22/2560.. (1,671)  เครื่องหมายประจำเรือประมงพาณิชย์.. (1,385) ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี.. (1,130) รัชกาล10.. (989) ระบบ E-PIPO  Fishing  info  ของกรมประมง และ Single Window 4 Fishing Feet ของกรมเจ้าท่า.. (973) ประกาศกรมประมง เรื่องผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 10 ราย.. (960) กิจกรรมการตรวจเรือประมง ณ ท่าเทียบเรือประมงจังหวัดปัตตานี.. (925) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งกะลาสี ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง และตำแหน่งช่างเครื่องเรือจักรกล.. (912) โล้โก้pipo.. (844) 30 พ.ค. 60 เวลา 09:00 - 10:00 น. นายธีรพงษ์ อภัยภัคดี ผอ.ศจร.เขต 2 สงขลา ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าของ Fip สายบุรี และให้คำแนะนำเกี่ยวก.. (842) 10/01/2561 นาวาเอก สุทธิศักดิ์ บุตรนาค รอง เสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ 2 / รอง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ศรชล.เขต 2 และคณะฯ ได้มาเยี่ยมเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการ.. (839) ผู้แทน ผอ.ศรชล.ภาค 2 ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปัตตานี .. (833) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ.2560.. (820) ผลการปฏิบัติงาน.. (819) ติดต่อหน่วยงาน.. (817) ภารกิจ.. (799) น.อ.สุชาติ ธรรมพิทักษ์เวช ได้มาเยี่ยมเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงปัตตานี.. (794) เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ สมาคมประมงการประมงจังหวัดปัตตานี.. (774) รายงานประจำเดือนมิถุนายน 2561ประจำปีงบประมาณ 2561.. (738) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (731)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงปัตตานี

     - ด่านตรวจประมงปัตตานี // เลขที่ ๑๒๓/๑๘ ถ.นาเกลือ ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ๙๔๐๐๐     โทร./โทรสาร  ๐ ๗๓๔๑ ๔๓๓๘ - จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าสายบุรี  // เลขที่ ๒๖/๒  ถ.กะลาพอ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี  ๙๔๑๑๐    โทร. ๐ ๗๓๗๑ ๔๘๒๔