ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 15 ก.พ. 65

 ด่านตรวจประมงปัตตานี


ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 15 ก.พ. 65 ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 15 ก.พ. 65 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สถิติการแจ้งเรือเข้าออกเรือประมง ประจำเดือนเมษายน 2565   157   สถิติการแจ้งเรือเข้าออกเรือประมง ประจำเดือนเมษายน 2565   141  ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 19 เม.ย 65   136  ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 23 พ.ค. 65   123  ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 23 เม.ย 65   112  สถิติการแจ้งเรือเข้าออกเรือประมง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565   105  ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 24 เม.ย 65    100  ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 22 เม.ย 65   98  ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 21 เม.ย 65   91  ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 5 เม.ย 65   86


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงปัตตานี

     - ด่านตรวจประมงปัตตานี // เลขที่ ๑๒๓/๑๘ ถ.นาเกลือ ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ๙๔๐๐๐     โทร./โทรสาร  ๐ ๗๓๔๑ ๔๓๓๘ - จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าสายบุรี  // เลขที่ ๒๖/๒  ถ.กะลาพอ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี  ๙๔๑๑๐    โทร. ๐ ๗๓๗๑ ๔๘๒๔    pipopattani94@gmail.com    ๐ ๗๓๔๑ ๔๓๓๘   ๐ ๗๓๔๑ ๔๓๓๘   แฟนเพจ