แบนเนอร์

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา)

แบนเนอร์ 

แบนเนอร์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-06-30  |   ข่าววันที่: 2017-06-30 |  อ่าน: 266 ครั้ง
 


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ลงนามประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ.. (405)  ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เรด้าร์เรือตรวประมงทะเล 609.. (144) ประกาศผู้ชนะการซื้อ/จ้างปรับปรุงบ้านพักราชการระดับ 5-6 จำนวน 1 หลัง.. (137) ร่วมกิจกรรมทำบ้านปลา(ซังก้อ,ซั้งเชือก).. (130) ประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องจักรใหญ่ซ้าย ขวาเรื่อตรวจประมงทะเล 608.. (119) รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อ จัดจ้างซ่อมเครืองจักรใหญ่ซ้ายขวา เรือตรวจประมงทะเล 608 .. (118) จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ธนาคารปูม้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงชายฝั่งสำหรับเยาวชน.. (114) จับกุมเรือประมงเวียดนาม 4 ลำ.. (113) MISS THAILAND 2019.. (108) ยกเลิกประกวดราคาซื้อเรด้าร์เดินเรือและเครื่องรับส่งวิทยุ.. (107) ประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องจักรใหญ่ซ้าย-ขวา เรือตรวจประมงทะเล 608 .. (98) วางซั้งกอ ชุมชนประมงบ้านคลองวง.. (85) ประกาศรผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เรดาร์.. (83) ประกวดชุมชนดีเด่นประจำปีงบประมาน62.. (82) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุน้ำมันเซื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยเฉพาะเจาะจง.. (79) ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562.. (77) ตรวจสอบเรือประมงในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย.. (68) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำซั้งกอเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยส้ตวน้ำและเลี้ยงตัวอ่อนจำนวน ๒๕ ซั้ง.. (63) ร่วมพิธีเปิดการประชุมเครือข่าย ทสม... (61) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์.. (52)

    Copyright © 2016-2020 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา)

     79 ม.8 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280