MISS THAILAND 2019

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสงขลา


MISS THAILAND 2019 

กิจกรรม


ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562  ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา) โดยนายเจริญ โอมณี ผอ.ศปท.เขต 2 (สงขลา)  พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศปท.เขต 2 (สงขลา) ปฏิบัติงาน ร่วมให้การต้อนรับคณะกองประกวดนางสาวไทย ( MISS THAILAND 2019) ผลการปฏิบัติงาน ผู้เข้าประกวดลงพื้นที่ทำกิจกรรม ณ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา) โดยร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (ปลาตะกรับ) จำนวน 10,000 ตัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 (สงขลา)  พร้อมทั้งทำกิจกรรมภายในชุมชนตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!