MISS THAILAND 2019

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา)

MISS THAILAND 2019 

กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-08-30  |   ข่าววันที่: 2019-08-30 |  อ่าน: 71 ครั้ง
 

ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562  ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา) โดยนายเจริญ โอมณี ผอ.ศปท.เขต 2 (สงขลา)  พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศปท.เขต 2 (สงขลา) ปฏิบัติงาน ร่วมให้การต้อนรับคณะกองประกวดนางสาวไทย ( MISS THAILAND 2019) ผลการปฏิบัติงาน ผู้เข้าประกวดลงพื้นที่ทำกิจกรรม ณ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา) โดยร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (ปลาตะกรับ) จำนวน 10,000 ตัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 (สงขลา)  พร้อมทั้งทำกิจกรรมภายในชุมชนตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ลงนามประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ.. (390)  ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เรด้าร์เรือตรวประมงทะเล 609.. (141) ประกาศผู้ชนะการซื้อ/จ้างปรับปรุงบ้านพักราชการระดับ 5-6 จำนวน 1 หลัง.. (129) ประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องจักรใหญ่ซ้าย ขวาเรื่อตรวจประมงทะเล 608.. (115) รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อ จัดจ้างซ่อมเครืองจักรใหญ่ซ้ายขวา เรือตรวจประมงทะเล 608 .. (106) จับกุมเรือประมงเวียดนาม 4 ลำ.. (103) จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ธนาคารปูม้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงชายฝั่งสำหรับเยาวชน.. (101) ยกเลิกประกวดราคาซื้อเรด้าร์เดินเรือและเครื่องรับส่งวิทยุ.. (98) ร่วมกิจกรรมทำบ้านปลา(ซังก้อ,ซั้งเชือก).. (97) ประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องจักรใหญ่ซ้าย-ขวา เรือตรวจประมงทะเล 608 .. (92) ประกาศรผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เรดาร์.. (77) MISS THAILAND 2019.. (71) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุน้ำมันเซื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยเฉพาะเจาะจง.. (69) วางซั้งกอ ชุมชนประมงบ้านคลองวง.. (67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำซั้งกอเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยส้ตวน้ำและเลี้ยงตัวอ่อนจำนวน ๒๕ ซั้ง.. (59) ตรวจสอบเรือประมงในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย.. (55) ประกวดชุมชนดีเด่นประจำปีงบประมาน62.. (54) ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562.. (54) ร่วมพิธีเปิดการประชุมเครือข่าย ทสม... (52) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์.. (48)

    Copyright © 2016-2020 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา)

     79 ม.8 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280