จัดทำซั้งกอ

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสงขลา

จัดทำซั้งกอ 

แบนเนอร์

 เผยเเพร่: 2019-08-30  |   ข่าววันที่: 2019-08-30 |  อ่าน: 784 ครั้ง
 

ปฏิบัติงานดำเนินการจัดทำซั้งกอ เพื่อสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น้ำและเลี้ยงตัวในวัยอ่อนของสัตว์น้ำอย่างปลอดภัยในแหล่งน้ำของชุมชน ทำให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงท้องถิ่น และเป็นฐานทรัพยากรให้ชุมชนประมงท้องถิ่นได้มีทรัพยากรสัตว์น้ำไว้ใช้อย่างยั่งยืนตลอดไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ลงนามประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ.. (1,109)  MISS THAILAND 2019.. (934) รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อ จัดจ้างซ่อมเครืองจักรใหญ่ซ้ายขวา เรือตรวจประมงทะเล 608 .. (840) ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เรด้าร์เรือตรวประมงทะเล 609.. (839) ประกาศผู้ชนะการซื้อ/จ้างปรับปรุงบ้านพักราชการระดับ 5-6 จำนวน 1 หลัง.. (823) ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562.. (821) ประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องจักรใหญ่ซ้าย-ขวา เรือตรวจประมงทะเล 608 .. (813) ประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องจักรใหญ่ซ้าย ขวาเรื่อตรวจประมงทะเล 608.. (803) ยกเลิกประกวดราคาซื้อเรด้าร์เดินเรือและเครื่องรับส่งวิทยุ.. (795) จัดทำซั้งกอ.. (784) รร.หาดใหญ่วิทยา2 ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูม้า จำนวน 100,000 ตัว และปลูกป่าชายเลน.. (783) ประกาศรผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เรดาร์.. (757) เครื่องหมายประจำเรือประมง.. (722) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.. (677) แบนเนอร์.. (310) ประชาสัมพันธ์โครงการ NET FREE SEAS.. (188) เครื่องหมายประจำเรือประมง.. (119) คำแนะนำวิธีกำจัดหน้ากากอนามัยใช้แล้ว.. (108)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสงขลา

     79 ม.8 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280