จัดทำซั้งกอ

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสงขลา


จัดทำซั้งกอ 

แบนเนอร์


ปฏิบัติงานดำเนินการจัดทำซั้งกอ เพื่อสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น้ำและเลี้ยงตัวในวัยอ่อนของสัตว์น้ำอย่างปลอดภัยในแหล่งน้ำของชุมชน ทำให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงท้องถิ่น และเป็นฐานทรัพยากรให้ชุมชนประมงท้องถิ่นได้มีทรัพยากรสัตว์น้ำไว้ใช้อย่างยั่งยืนตลอดไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!