รร.หาดใหญ่วิทยา2 ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูม้า จำนวน 100,000 ตัว และปลูกป่าชายเลน

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา)

รร.หาดใหญ่วิทยา2 ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูม้า จำนวน 100,000 ตัว และปลูกป่าชายเลน 

กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-08-09  |   ข่าววันที่: 2019-08-10 |  อ่าน: 48 ครั้ง
 

ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562  ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา) โดยนายเจริญ โอมณี ผอ.ศปท.เขต 2 (สงขลา)  พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ปฏิบัติงาน ร่วมให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียน หาดใหญ่วิทยาลัย 2 ในโครงการความสามารถพิเศษ คณิต - วิทย์ (SMP) ค่ายยุวนิเวศน์ ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูม้า จำนวน 100,000 ตัว และปลูกป่าชายเลน เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์น้ำตามธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นแหล่งพลังงานอาหารของสัตว์น้ำวัยอ่อน ณ บริเวณศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา)


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ลงนามประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ.. (402)  ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เรด้าร์เรือตรวประมงทะเล 609.. (144) ประกาศผู้ชนะการซื้อ/จ้างปรับปรุงบ้านพักราชการระดับ 5-6 จำนวน 1 หลัง.. (135) ร่วมกิจกรรมทำบ้านปลา(ซังก้อ,ซั้งเชือก).. (126) ประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องจักรใหญ่ซ้าย ขวาเรื่อตรวจประมงทะเล 608.. (119) รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อ จัดจ้างซ่อมเครืองจักรใหญ่ซ้ายขวา เรือตรวจประมงทะเล 608 .. (117) จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ธนาคารปูม้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงชายฝั่งสำหรับเยาวชน.. (111) จับกุมเรือประมงเวียดนาม 4 ลำ.. (111) ยกเลิกประกวดราคาซื้อเรด้าร์เดินเรือและเครื่องรับส่งวิทยุ.. (106) MISS THAILAND 2019.. (103) ประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องจักรใหญ่ซ้าย-ขวา เรือตรวจประมงทะเล 608 .. (97) ประกาศรผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เรดาร์.. (82) วางซั้งกอ ชุมชนประมงบ้านคลองวง.. (80) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุน้ำมันเซื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยเฉพาะเจาะจง.. (78) ประกวดชุมชนดีเด่นประจำปีงบประมาน62.. (78) ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562.. (76) ตรวจสอบเรือประมงในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย.. (62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำซั้งกอเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยส้ตวน้ำและเลี้ยงตัวอ่อนจำนวน ๒๕ ซั้ง.. (62) ร่วมพิธีเปิดการประชุมเครือข่าย ทสม... (61) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์.. (52)

    Copyright © 2016-2020 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา)

     79 ม.8 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280