ตัวบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา)

ตัวบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ 

กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-07-31  |   ข่าววันที่: 2019-07-31 |  อ่าน: 48 ครั้ง
 

โลมาหลายตัวเข้ามาในบริเวณเกาะหนูนอกหาดสมิหลาแนวนางเงือกตอนเช้าวันที่ 30/7/62

                                                                       ขอบคุณคลิป จากสมาคมประมงเมืองเก่าพิทักษ์สิ่งแวดล้อม


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ลงนามประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ.. (405)  ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เรด้าร์เรือตรวประมงทะเล 609.. (144) ประกาศผู้ชนะการซื้อ/จ้างปรับปรุงบ้านพักราชการระดับ 5-6 จำนวน 1 หลัง.. (136) ร่วมกิจกรรมทำบ้านปลา(ซังก้อ,ซั้งเชือก).. (127) ประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องจักรใหญ่ซ้าย ขวาเรื่อตรวจประมงทะเล 608.. (119) รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อ จัดจ้างซ่อมเครืองจักรใหญ่ซ้ายขวา เรือตรวจประมงทะเล 608 .. (117) จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ธนาคารปูม้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงชายฝั่งสำหรับเยาวชน.. (113) จับกุมเรือประมงเวียดนาม 4 ลำ.. (113) ยกเลิกประกวดราคาซื้อเรด้าร์เดินเรือและเครื่องรับส่งวิทยุ.. (106) MISS THAILAND 2019.. (103) ประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องจักรใหญ่ซ้าย-ขวา เรือตรวจประมงทะเล 608 .. (98) ประกาศรผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เรดาร์.. (82) วางซั้งกอ ชุมชนประมงบ้านคลองวง.. (81) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุน้ำมันเซื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยเฉพาะเจาะจง.. (78) ประกวดชุมชนดีเด่นประจำปีงบประมาน62.. (78) ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562.. (76) ตรวจสอบเรือประมงในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย.. (68) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำซั้งกอเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยส้ตวน้ำและเลี้ยงตัวอ่อนจำนวน ๒๕ ซั้ง.. (62) ร่วมพิธีเปิดการประชุมเครือข่าย ทสม... (61) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์.. (52)

    Copyright © 2016-2020 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา)

     79 ม.8 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280