จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ธนาคารปูม้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงชายฝั่งสำหรับเยาวชน

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา)

จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ธนาคารปูม้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงชายฝั่งสำหรับเยาวชน 

กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-07-01  |   ข่าววันที่: 2019-07-01 |  อ่าน: 103 ครั้ง
 

     วันที่ 28 มิถุนายน 2562 หน่วย/ศูนย์:ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา) ฝ่ายเสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้านการประมง นำโดยนางสาวสุวิมล  พรหมอ่อน ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ จำนวน  10 นาย  ปฏิบัติงานตามแผน โครงการการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนในการจัดการทำธนาคารปูม้า เพื่อคืนปูม้าสู่ทะเลไทย ผลการดำเนินงาน จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ธนาคารปูม้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงชายฝั่งสำหรับเยาวชน จำนวนนักเรียน 50 คน เพื่อต้องการปลูกฝังให้กลุ่มนักเรียนและเยาวชนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นกำลังของชาติในอนาคต ได้มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และหวงแหนทรัพยากรสัตว์น้ำในท้องถิ่นของตนเอง ณ โรงเรียนสามบ่อวิทยา ตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยมีนายเจริญ  โอมณี   ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามปะมงทะเลเขต 2 (สงขลา) เป็นประธานในพิธีเปิด       วันที่ 28 มิถุนายน 2562 หน่วย/ศูนย์:ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา) ฝ่ายเสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้านการประมง นำโดยนางสาวสุวิมล  พรหมอ่อน ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ จำนวน  10 นาย  ปฏิบัติงานตามแผน โครงการการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนในการจัดการทำธนาคารปูม้า เพื่อคืนปูม้าสู่ทะเลไทย ผลการดำเนินงาน จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ธนาคารปูม้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงชายฝั่งสำหรับเยาวชน จำนวนนักเรียน 50 คน เพื่อต้องการปลูกฝังให้กลุ่มนักเรียนและเยาวชนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นกำลังของชาติในอนาคต ได้มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และหวงแหนทรัพยากรสัตว์น้ำในท้องถิ่นของตนเอง ณ โรงเรียนสามบ่อวิทยา ตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยมีนายเจริญ  โอมณี   ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามปะมงทะเลเขต 2 (สงขลา) เป็นประธานในพิธีเปิด 


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ลงนามประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ.. (393)  ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เรด้าร์เรือตรวประมงทะเล 609.. (142) ประกาศผู้ชนะการซื้อ/จ้างปรับปรุงบ้านพักราชการระดับ 5-6 จำนวน 1 หลัง.. (130) ประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องจักรใหญ่ซ้าย ขวาเรื่อตรวจประมงทะเล 608.. (116) รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อ จัดจ้างซ่อมเครืองจักรใหญ่ซ้ายขวา เรือตรวจประมงทะเล 608 .. (109) จับกุมเรือประมงเวียดนาม 4 ลำ.. (106) ร่วมกิจกรรมทำบ้านปลา(ซังก้อ,ซั้งเชือก).. (105) จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ธนาคารปูม้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงชายฝั่งสำหรับเยาวชน.. (103) ยกเลิกประกวดราคาซื้อเรด้าร์เดินเรือและเครื่องรับส่งวิทยุ.. (98) ประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องจักรใหญ่ซ้าย-ขวา เรือตรวจประมงทะเล 608 .. (92) ประกาศรผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เรดาร์.. (79) MISS THAILAND 2019.. (78) วางซั้งกอ ชุมชนประมงบ้านคลองวง.. (72) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุน้ำมันเซื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยเฉพาะเจาะจง.. (72) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำซั้งกอเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยส้ตวน้ำและเลี้ยงตัวอ่อนจำนวน ๒๕ ซั้ง.. (59) ประกวดชุมชนดีเด่นประจำปีงบประมาน62.. (57) ตรวจสอบเรือประมงในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย.. (56) ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562.. (56) ร่วมพิธีเปิดการประชุมเครือข่าย ทสม... (54) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์.. (48)

    Copyright © 2016-2020 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา)

     79 ม.8 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280