ร่วมกิจกรรมทำบ้านปลา(ซังก้อ,ซั้งเชือก)

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา)

ร่วมกิจกรรมทำบ้านปลา(ซังก้อ,ซั้งเชือก) 

เอกสารสื่อ

โพสต์โดย : ผู้รายงาน

 เผยเเพร่: 2019-05-02  |   ข่าววันที่: 2019-05-01 |  อ่าน: 107 ครั้ง
 

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2(สงขลา) ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ จัดทำบ้านปลา(ซั้งกอ,ชั้งเชือก) ณ สมาคมประมงพื้นบ้านหัวไทร ต. เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรืธรรมราช


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ลงนามประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ.. (394)  ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เรด้าร์เรือตรวประมงทะเล 609.. (142) ประกาศผู้ชนะการซื้อ/จ้างปรับปรุงบ้านพักราชการระดับ 5-6 จำนวน 1 หลัง.. (131) ประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องจักรใหญ่ซ้าย ขวาเรื่อตรวจประมงทะเล 608.. (117) รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อ จัดจ้างซ่อมเครืองจักรใหญ่ซ้ายขวา เรือตรวจประมงทะเล 608 .. (110) จับกุมเรือประมงเวียดนาม 4 ลำ.. (107) ร่วมกิจกรรมทำบ้านปลา(ซังก้อ,ซั้งเชือก).. (107) จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ธนาคารปูม้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงชายฝั่งสำหรับเยาวชน.. (103) ยกเลิกประกวดราคาซื้อเรด้าร์เดินเรือและเครื่องรับส่งวิทยุ.. (98) ประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องจักรใหญ่ซ้าย-ขวา เรือตรวจประมงทะเล 608 .. (93) ประกาศรผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เรดาร์.. (79) MISS THAILAND 2019.. (78) วางซั้งกอ ชุมชนประมงบ้านคลองวง.. (73) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุน้ำมันเซื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยเฉพาะเจาะจง.. (73) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำซั้งกอเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยส้ตวน้ำและเลี้ยงตัวอ่อนจำนวน ๒๕ ซั้ง.. (60) ตรวจสอบเรือประมงในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย.. (57) ประกวดชุมชนดีเด่นประจำปีงบประมาน62.. (57) ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562.. (56) ร่วมพิธีเปิดการประชุมเครือข่าย ทสม... (54) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์.. (48)

    Copyright © 2016-2020 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา)

     79 ม.8 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280