จัดกิจกรรม “จัดทำซั้งกอ” โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำโดยชุมชนมีส่วนร่วม สร้างแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น้ำเพื่อการทำการประมงของชาวประมงพื้นบ้าน ครั้งที่ 3

 กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง

จัดกิจกรรม “จัดทำซั้งกอ” โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำโดยชุมชนมีส่วนร่วม สร้างแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น้ำเพื่อการทำการประมงของชาวประมงพื้นบ้าน ครั้งที่ 3 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-08-05  |   ข่าววันที่: 2019-07-26 |  อ่าน: 135 ครั้ง
 

                          เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562  กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมงภายใต้กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง ร่วมกับชาวประมง จัดกิจกรรมจัดทำซั้งกอ ครั้งที่ 3 เพื่อสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำเพื่อการทำการประมงของชาวประมงพื้นบ้าน สร้างรายได้ และยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ทำให้เกิดความมั่นคงสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนสืบไป มีชาวประมง และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมในกิจกรรม สำหรับกิจกรรมจัดทำซั้งกอดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน ชาวประมงในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี มาช่วยกันจัดทำซั้งกอ และจัดวางในพื้นที่ ๆ กำหนด เพื่อสร้างให้เป็นแหล่งทำการประมงบริเวณชายฝั่งของชุมชน ณ กลุ่มประมงพื้นบ้าน บางไทรย้อย ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • เอกสารเพื่อการเผยแพร่.. (1,043)  ดำน้ำสำรวจติดตามผลการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลงบประมาณมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มทษ.57-05-01และ มทษ.57-05-02.. (701) กิจกรรมทำความสะอาดบ้านปลา.. (580) ดำน้ำสำรวจติดตามผลการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล กปม. 43-25-06.. (574) กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง กรมประมงร่วมกับทหารเรือจัดพิธีส่งมอบปะการังเทียม ภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังเทียมและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริพ.. (539) กรมประมงร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) จับมือพันธมิตร อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและฟื้นฟูการประมงชายฝั่งอย่างยั.. (478) กิจกรรม 5ส กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่ง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล .. (449) ประชุมเรื่อง .. (448) การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง ปีงบประมาณ 2562.. (406) หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (398) พิธีมอบเงินสนับสนุน โครงการ “จัดสร้างปะการังเทียม” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2560 จากมูลนิธิสำนักงานทรัพย์.. (352) โครงการฝึกอบรม .. (340) การฝึกอบรม เทคนิคในการดำเนินโครงการปะการังเทียมอย่างมีประสิทธิภาพให้กับคณะผู้แทนจากจังหวัดก่าเมา และจังหวัดเกียนยาง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม.. (339) งานส่งมอบปะการังเทียมแก่ชาวประมง จังหวัดนราธิวาส จากการสนับสนุนงบประมาณของมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับกรมประมง.. (338) โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรสถิติเพื่อการวิจัยด้านการประมง” รุ่นที่1.. (337) เข้าร่วมนำเสนอนิทรรศการ งาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” .. (316) ดำน้ำสำรวจติดตามผลการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล กปม. 49-15-04 และ กปม. 49-15-05.. (315) จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การขยายผลธนาคารปูม้าให้เป็นศูนย์เรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (ขยายผล)”.. (292) การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง ปีงบประมาณ 2561.. (290) กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง จัดแสดงนิทรรศการโครงการ อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัต.. (267)

    Copyright © 2016-2019 กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง

     อาคารปลอดประสพชั้น 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900