ประชุมชี้แจ้งการใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับ(Traceability)

 ด่านตรวจประมงคุระบุรี


ประชุมชี้แจ้งการใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับ(Traceability) 

ประชุมชี้แจ้งการใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับ(Traceabilit...


ด้วยศูนย์ควบคุมฯ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง  กรมประมง  จัดประชุมชี้แจงระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบกิจการแพปลา ท่าเทียบเรือประมง ในพื้นที่อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 21- 22 มีนาคม 2560  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!