เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน (IOM) ตรวจเยี่ยมศูนย์ pipo คุระบุรี

 ด่านตรวจประมงคุระบุรี

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน (IOM) ตรวจเยี่ยมศูนย์ pipo คุระบุรี 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-11-17  |   ข่าววันที่: 2017-11-15 |  อ่าน: 814 ครั้ง
 

องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration – IOMมีพันธกรณีภายใต้หลักการที่ว่า การย้ายถิ่นที่มีมนุษยธรรมและเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นประโยชน์กับทุกคนโดยชี้แจงภาระหน้าทีของหน่วยงาน(IOM)ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯทราบ ภารกิจหลักๆของหน่วยงาน (IOM) มุ่งเน้นดูแลเกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นฐานแรงงานที่เปราะบางสุ่มเสี่ยงต่อการถูกชักนำเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ และดูแลให้ความช่วยเหลือแรงงานและผู้อพยพย้ายถิ่น โดยได้รับเงินสนับสนุนจากองค์กรต่างประเทศทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงต่างประเทศ เป็นต้น การทำงานในภายหน้าอาจมีการประสานงานและแรกเปลี่ยนข้อมูลกันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแรงงานหรือถ้าหน่วยงาน ศจร.พบปัญหาที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์สามารถประสานขอความช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่ (IOM) ประจำพื้นที่ จ.พังงาได้

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงคุระบุรี

 400/5 หมู่ที่ 3 ต.คุระ  อ.คุระบุรี  จ.พังงา 82150