ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง สมุทรสาคร

 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร


ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง สมุทรสาคร 

แบนเนอร์ หน้าแรก


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร

     127 หมู่ 8 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 เบอร์โทรศัพท์ 034-457424, 034-861513-15 ผู้อำนวยการศูนย์ ต่อ 222 ฝ่ายบริหารทั่วไป ต่อ 210 ฝ่ายจัดการตัวอย่างและรายงานผล ต่อ 301, 302 และ 305 ฝ่ายรับรองคุณภาพสินค้าประมง 034861511 Catch Cer. ต่อ 304 / Processing Statement ต่อ 307 / Health Cer. ต่อ 306, 308 เบอร์ตรง 034816512 / Checking ต่อ 309 ฝ่ายตรวจรับรองโรงงาน ต่อ 402, 403 และ 404 เบอร์ตรง 034861510 Traceability ต่อ 405, 406 ฝ่ายวิเคราะห์ทางจุลฯ ต่อ 116 และ 115 ฝ่ายวิเคราะห์ทางกายภาพ ต่อ 122 และ 121 ฝ่ายวิเคราะห์ทางเคมี ต่อ 124 และ 125      sfirc_center@dof.mail.go.th   034-457424, 034-861513-15   034-457-423