กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลหลังสวน (ชุมพร)


กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง 

ข่าวสาร


                  วันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2561 นปท.หลังสวน ชุมพร ศปท.เขต 1 (ระยอง) โดย นายเชาวลิต  เพชรน้อย ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน และนายขวัญเมือง สมแสง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเดินเรือชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำเรือตรวจประมงทะเล 105 และเรือฯ 220 ร่วมกับประมงอำเภอหลังสวน และศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงหลังสวน ออกปฏิบัติงานตามกิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง ณ บริเวณพื้นที่ทะเลอ่าวไทย จ.ชุมพร ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ จำนวน 9 ลำ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุทุกภัย   280   การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นทะเลชายฝั่ง   140  กิจกรรมปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงและเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาอ่าวบ้านดอน จ.สุราษฎร์...  139  การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นทะเลชายฝั่ง   117  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร   105  กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง    101  โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง    101  ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 700,000 ตัว   97  การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นทะเลชายฝั่ง   85  กิจกรรมควบคุมการทำประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง   83

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลหลังสวน (ชุมพร)

     100 หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86150    langsuanfish@hotmail.com   0 7755 1047   0 7755 1047