กรมประมง ขานรับนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” – “เทคโนโลยีเกษตร 4.0” “ชวน” เกษตรกรผู้ผลิต “ขายสินค้าประมง” ผ่าน app M-Help Me

 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์

กรมประมง ขานรับนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” – “เทคโนโลยีเกษตร 4.0” “ชวน” เกษตรกรผู้ผลิต “ขายสินค้าประมง” ผ่าน app M-Help Me 

ข่าวกรมประมง

 เผยเเพร่: 2020-07-09  |   ข่าววันที่: 2020-07-08 |  อ่าน: 717 ครั้ง
 

กรมประมง ขานรับนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” – “เทคโนโลยีเกษตร 4.0”
“ชวน” เกษตรกรผู้ผลิต “ขายสินค้าประมง” ผ่าน app M-Help Me

กรมประมง เชิญชวนเกษตรกรทางภาคประมง ผันตัวเอง เป็นเกษตร 4.0 ในยุคดิจิทัล เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ขาย โดยใช้ แอพพลิเคชั่น M-Help Me ในการจำหน่ายกระจายสินค้า ช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงได้ในระยะยาว

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า จากนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” และ “เทคโนโลยีเกษตร 4.0” ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้ความสำคัญกับการยกระดับเกษตรกรผู้ผลิตทั้งพืช ปศุสัตว์ ประมง ให้มีรายได้ที่มั่นคงและเพียงพอจากการประกอบอาชีพ และพัฒนาศักยภาพจากการเป็นผู้ผลิตเพียงอย่างเดียว มาเป็นผู้ขาย โดยอาศัยกลไกทางการตลาดออนไลน์ในสังคมยุคดิจิทัลกระจายสินค้าเกษตร เป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนแก่เกษตรกร

โดยขณะนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว พยายามผลักดันสินค้าเกษตรขึ้นสู่แพลตฟอร์มของมาร์เกตต์เพลสต่างๆ ซึ่งล่าสุด ได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และ โครงการคืนคุณแผ่นดิน เปิดตัวแพลตฟอร์มที่สร้างโดยคนไทย เป็นแพลตฟอร์มแหลักในการส่งเสริมการขายและการกระจายสินค้าเกษตรสู่ผู้บริโภคภายใต้นโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 และ ตลาดนำการผลิต รวมทั้งพันธกิจร่วมเกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด ด้วยการใช้แอพพลิเคชั่น M-Help Me ซื้อสินค้าเกษตร ขายสินค้าเกษตร ขนส่งสินค้าเกษตร ประกันสินค้าเกษตร ชำระเงิน เรียกได้ว่า ออนไลน์อย่างครบวงจร สามารถลดขั้นตอนจากคนกลาง เกษตรผู้ขายจำหน่ายสินค้าได้ตรงถึงลูกค้า ช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกรไทย ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภค ซึ่งแอพพลิเคชั่นดังกล่าวสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรได้ เช่น ใช้แก้ปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาดในช่วงฤดูกาลที่ผลผลิตออกมาจำนวนมาก หรืออุปสรรคด้านการขนส่ง ฯลฯ ให้เกิดเสถียรภาพในการกระจายสินค้าเกษตร ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถขายสินค้าเกษตรได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการแปรรูป SME เกษตร โรงงานอุตสาหกรรมทั้งหลาย สามารถเชื่อมโยงไปสู่ตลาดได้ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ COVID-19 แอพลิเคชั่นดังกล่าวจะสามารถสร้างการแข่งขันไปสู่เป้าหมายของการเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหาร TOP TEN ของโลก และที่สำคัญ คือ เกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สำหรับจุดเด่นของ แอพพลิเคชั่น M-Help Me ประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก ได้แก่
1. ผู้ซื้อ สามารถเข้ามาแสดงความจำนงค์ในการซื้อหาสินค้าหรือเลือกสินค้าที่มีอยู่บนแพลตฟอร์ม
2. ผู้ขาย สามารถนำเสนอรายละเอียดในการขายผลผลิตด้านการเกษตรพร้อมกำหนดราคาได้
3. การขนส่ง มีทั้งพนักงานขนส่งของภาคเอกชน เช่น Grab , Lineman ฯลฯ และพนักงานขนส่งอิสระ ที่จะเปิดให้ผู้ที่สนใจในแต่ละพื้นทีเข้ามาสมัครเป็นพนักงาน
4. การรับประกันสินค้า สร้างความมั่นใจให้ผู้ซื้อ เป็นการการันตีว่าจะได้สินค้าดีมีคุณภาพ และยังช่วยเป็นเครื่องมือในการกำหนดให้ผู้ขายรักษามาตรฐานคำนึงถึงคุณภาพของสินค้าที่จำหน่ายด้วย เพื่อความยั่งยืนในการซื้อขายในระยะยาว
5. การชำระเงิน ใช้ระบบโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร การชำระผ่านบัตรเครดิต ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ซื้อทุกกลุ่ม

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบปฏิบัติการ IOS และ Android โดยมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 วิธีการค้นหา แอพพลิเคชั่น M-Help Me โดยเริ่มจากให้พิมพ์ในช่องบอกสิ่งที่คุณต้องการจากนั้นเลือกหาสินค้าจากคนที่โพสต์ลงใน App
ขั้นตอนที่ 2 ต้องการขายสินค้า เข้าไปที่ App จากนั้นกดเข้าไปเพื่อเลือกกรอกความต้องการขาย ใส่รายละเอียดสินค้าที่เราต้องการจะขาย พร้อมเลือกรูปสินค้าและอัพโหลดรูป เสร็จแล้วให้กดส่งความต้องการเข้าระบบ
ขั้นตอนที่ 3 ต้องการซื้อสินค้า เข้าไปที่ App จากนั้นกดเข้าไปเพื่อเลือกกรอกความต้องการซื้อ ใส่รายละเอียดสินค้าที่เราต้องการจะซื้อ พร้อมเลือกรูปสินค้าและอัพโหลดรูป เสร็จแล้วให้กดส่งความต้องการเข้าระบบและชำระสินค้าผ่านระบบ Payment Gateway ในแบบ GB Prime pay ที่รวดเร็วและเที่ยงตรง

จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรทางภาคประมงทุกภาคส่วน ที่กรมประมงได้ส่งเสริมให้มีการติดต่อซื้อขายออนไลน์มาก่อนหน้านี้ อาทิ กลุ่มผู้ขายผ่าน Fisheries Shop เกษตรกรแปลงใหญ่ กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำ และกลุ่มองค์การชุมชนประมงท้องถิ่นในพื้นที่ชายฝั่งทะเล 23 จังหวัดชายทะเล ฯลฯ ผันตัวเองเข้าสู่เกษตรยุค 4.0 ใช้แอพพลิเคชั่น M-Help Me ในการจำหน่ายสินค้า รวมถึงประชาชนทั่วไป ก็สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่ App ดังกล่าว


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศ ! ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชาวประมง ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับประมง ภายในวันที่ 15 พ.ค.63.. (13,869)  ชาวประมง เฮ ! 1 กรกฎาคม 63 กรมประมงดีเดย์...เปิดโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ร้อยละ 7 ต่อปี รัฐจ่ายให้ร้อยละ 3 ต่อปี ให้ชาวประมง.. (1,015) มาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท.. (928) ประชาสัมพันธ์กรมประมง .. (899) กรมประมง...คลอด ! “คู่มือชาวประมงพาณิชย์” ที่ชาวประมงควรรู้.. (812) “เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล” มีเฮ!! คชก. ระยะที่ 2 คลอดแล้ว “กรมประมง” เผย..เคาะปรับคุณสมบัติผู้สมัครรอบใหม่ พร้อมขยายเวลาลงลูกกุ้งหนุนช่วยเกษตรกร หลังห.. (804) กรมประมง...เปิดศูนย์รับอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด19 527 อำเภอ / 77 จังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ – 5 มิถุนายน 2563.. (769) กรมประมง ขานรับนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” – “เทคโนโลยีเกษตร 4.0” “ชวน” เกษตรกรผู้ผลิต “ขายสินค้าประมง” ผ่าน app M-Help Me.. (717) 1 มิถุนายนนี้ START ! กฎหมายใหม่ “ฤดูน้ำแดง 2563” ตามวัฏจักรชีวิตปลา คุ้มครองฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ทั่วประเทศ .. (715) กรมประมง...แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างชาวประมงพาณิชย์เรือลอบหมึกสาย.. (688) #ไทยคู่ฟ้า เช็กสิทธิ์และวันรับเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท ได้แล้ว.. (651) #กรมประมง...เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน.. (633) ประชาสัมพันธ์...ขอเชิญชวนแรงงานไทย หรือแรงงานไทยที่ไม่มีงานทำ อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID-19)ให้มาทำงานในกิจก.. (598) ความเป็นมาของศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904.. (586) กรมประมงเปิดจุดบริการจำหน่ายสัตว์นำ้และผลิตภัณฑ์ประมง พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าประมงผ่านช่องทาง Fisheries Shop เพื่อช่วยเกษตรกรสู้ภัย CO.. (583) Kick Off เปิดโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง.. (576) ประชาสัมพันธ์กรมประมง ข้อปฏิบัติในการ ซื้อ .. (526) ประชาสัมพันธ์ ประกาศมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดทั่วประเทศ แบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน 4 ช่วงเวลา ตามความเหมาะสมกับช่วงเวลาวางไข่และเลี้ยงตัวว.. (524) แนวทางปฏิบัติ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 (Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)) สำหรับเรือประมงและท่าเทียบเรือประมง พ.ศ. 2.. (523) นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นตัวแทนกรมประมงในการร่วมแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ.. (503)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์

     กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลางบางเขน   ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900