นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมแผนกลยุทธ์ ความร่วมมือการประมงของอาเซียน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมแผนกลยุทธ์ ความร่วมมือการประมงของอาเซียน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ข่าวกรมประมง

 เผยเเพร่: 2020-07-08  |   ข่าววันที่: 2020-07-02 |  อ่าน: 127 ครั้ง
 

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมตะพัดทอง ชั้น 2 อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมแผนกลยุทธ์ ความร่วมมือการประมงของอาเซียน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณากิจกรรมที่สำคัญด้านการประมง สำหรับผลักดันการดำเนินการเพื่อให้เกิดความร่วมมือ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาด้านการประมงของภูมิภาค พร้อมนำไปบรรจุในแผนกลยุทธ์การดำเนินความร่วมมือความร่วมมือด้านการประมงของอาเซียน ระหว่างปี 2021 – 2025 ต่อไป


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศ ! ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชาวประมง ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับประมง ภายในวันที่ 15 พ.ค.63.. (14,905)  ความเป็นมาของศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904.. (1,406) ชาวประมง เฮ ! 1 กรกฎาคม 63 กรมประมงดีเดย์...เปิดโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ร้อยละ 7 ต่อปี รัฐจ่ายให้ร้อยละ 3 ต่อปี ให้ชาวประมง.. (1,293) ประชาสัมพันธ์กรมประมง .. (1,279) มาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท.. (1,044) “เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล” มีเฮ!! คชก. ระยะที่ 2 คลอดแล้ว “กรมประมง” เผย..เคาะปรับคุณสมบัติผู้สมัครรอบใหม่ พร้อมขยายเวลาลงลูกกุ้งหนุนช่วยเกษตรกร หลังห.. (1,006) กรมประมง ขานรับนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” – “เทคโนโลยีเกษตร 4.0” “ชวน” เกษตรกรผู้ผลิต “ขายสินค้าประมง” ผ่าน app M-Help Me.. (982) กรมประมง...คลอด ! “คู่มือชาวประมงพาณิชย์” ที่ชาวประมงควรรู้.. (926) 1 มิถุนายนนี้ START ! กฎหมายใหม่ “ฤดูน้ำแดง 2563” ตามวัฏจักรชีวิตปลา คุ้มครองฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ทั่วประเทศ .. (884) กรมประมง...เปิดศูนย์รับอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด19 527 อำเภอ / 77 จังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ – 5 มิถุนายน 2563.. (869) ประชาสัมพันธ์กรมประมง ข้อปฏิบัติในการ ซื้อ .. (816) Kick Off เปิดโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง.. (783) #กรมประมง...เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน.. (782) กรมประมง...แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างชาวประมงพาณิชย์เรือลอบหมึกสาย.. (777) #ไทยคู่ฟ้า เช็กสิทธิ์และวันรับเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท ได้แล้ว.. (771) กรมประมง...เปิดโต๊ะเจรจาประมงพื้นบ้าน เคลียร์ปม 14 ข้อเรียกร้องบทสรุปทุกฝ่ายเห็นพ้อง ร่วมขับเคลื่อนทุกมิติบนพื้นฐานความยั่งยืนของทรัพยากร.. (759) ประชาสัมพันธ์...ขอเชิญชวนแรงงานไทย หรือแรงงานไทยที่ไม่มีงานทำ อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID-19)ให้มาทำงานในกิจก.. (720) กรมประมงเปิดจุดบริการจำหน่ายสัตว์นำ้และผลิตภัณฑ์ประมง พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าประมงผ่านช่องทาง Fisheries Shop เพื่อช่วยเกษตรกรสู้ภัย CO.. (692) นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นตัวแทนกรมประมงในการร่วมแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ.. (630) แนวทางปฏิบัติ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 (Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)) สำหรับเรือประมงและท่าเทียบเรือประมง พ.ศ. 2.. (611)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์

     กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลางบางเขน   ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900