นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมงได้เดินสำรวจตลาด Fisheries shop พร้อมพบปะพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรที่นำสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงมาจำหน่าย ณ ลานโพธิ์ บริเวณกรมประมง

 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมงได้เดินสำรวจตลาด Fisheries shop พร้อมพบปะพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรที่นำสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงมาจำหน่าย ณ ลานโพธิ์ บริเวณกรมประมง 

ข่าวกรมประมง

 เผยเเพร่: 2020-07-08  |   ข่าววันที่: 2020-07-02 |  อ่าน: 35 ครั้ง
 

ภาพบรรยากาศตลาด Fisheries shop ณ ลานโพธิ์ บริเวณกรมประมง

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น.
นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมงได้เดินสำรวจตลาด Fisheries shop พร้อมพบปะพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรที่นำสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงมาจำหน่าย อาทิ กุ้งก้ามกรามตัวโตๆจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่กุ้งกราม บ้านสะพานพัฒนา จ.สุพรรณบุรี สินค้าจากโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ จังหวัดเพชรบุรี สินค้าจาก 88 ฟู๊ดส์ (ปลากะพงขาวแช่แข็ง) และ กุ้งขาวสดจากกลุ่มดอนตูม จ.นครปฐม ฯลฯ อีกทั้งยังให้กำลังใจเกษตรกร ให้สู้และผ่านวิกฤต COVID - 19 ไปด้วยกัน นอกจากนี้ยังได้รับเกียติจาก ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้เดินเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าในตลาด Fisheries shop อีกด้วย


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศ ! ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชาวประมง ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับประมง ภายในวันที่ 15 พ.ค.63.. (13,094)  มาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท.. (772) กรมประมง...คลอด ! “คู่มือชาวประมงพาณิชย์” ที่ชาวประมงควรรู้.. (662) กรมประมง...เปิดศูนย์รับอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด19 527 อำเภอ / 77 จังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ – 5 มิถุนายน 2563.. (601) กรมประมง...แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างชาวประมงพาณิชย์เรือลอบหมึกสาย.. (597) #ไทยคู่ฟ้า เช็กสิทธิ์และวันรับเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท ได้แล้ว.. (516) “เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล” มีเฮ!! คชก. ระยะที่ 2 คลอดแล้ว “กรมประมง” เผย..เคาะปรับคุณสมบัติผู้สมัครรอบใหม่ พร้อมขยายเวลาลงลูกกุ้งหนุนช่วยเกษตรกร หลังห.. (513) ชาวประมง เฮ ! 1 กรกฎาคม 63 กรมประมงดีเดย์...เปิดโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ร้อยละ 7 ต่อปี รัฐจ่ายให้ร้อยละ 3 ต่อปี ให้ชาวประมง.. (509) 1 มิถุนายนนี้ START ! กฎหมายใหม่ “ฤดูน้ำแดง 2563” ตามวัฏจักรชีวิตปลา คุ้มครองฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ทั่วประเทศ .. (501) ประชาสัมพันธ์...ขอเชิญชวนแรงงานไทย หรือแรงงานไทยที่ไม่มีงานทำ อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID-19)ให้มาทำงานในกิจก.. (460) แนวทางปฏิบัติ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 (Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)) สำหรับเรือประมงและท่าเทียบเรือประมง พ.ศ. 2.. (445) ประชาสัมพันธ์ ประกาศมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดทั่วประเทศ แบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน 4 ช่วงเวลา ตามความเหมาะสมกับช่วงเวลาวางไข่และเลี้ยงตัวว.. (431) กิจกรรมการใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ำที่ได้จากการจับของเรือประมงไทย.. (429) กรมประมงรุก!! เปิดช่องทางตลาดสินค้าออนไลน์ หนุนช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศ สู้วิกฤต โควิด - 19.. (407) กรมประมงเปิดจุดบริการจำหน่ายสัตว์นำ้และผลิตภัณฑ์ประมง พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าประมงผ่านช่องทาง Fisheries Shop เพื่อช่วยเกษตรกรสู้ภัย CO.. (396) กรมประมง...ชง ครม. เร่งออกประกาศหลักเกณฑ์ขึ้นทะเบียนแรงงานภาคประมง ตาม ม. 83 แห่ง พ.ร.ก. การประมง 2558 คาดพิจารณาภายในกันยานี้.. (394) #กรมประมง...เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน.. (385) ขอเชิญร่วมติดตามชมสารคดีชุดประมงมิติใหม่แปลงใหญ่4.0 ซึ่งจะออกอากาศทุกเวลา 17:00 - 17:30 น.ในรายการข่าวเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง 32.. (384) ตัวอย่างทะเบียนเกษตรกรของกรมประมง.. (383) กรมประมงเปิดครัวช่วยเกษตรกรจำหน่ายสินค้าในช่วงวิกฤต COVID - 19 .. (355)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์

     กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลางบางเขน   ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900