นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรม เข้าร่วมการประชุมหารือกับสำนักงานกฤษฎีกาประเด็นตามมาตรา 79 ด้วยระบบ video conference เกี่ยวกับข้อกฏหมายในประเด็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้ใดจะเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์

นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรม เข้าร่วมการประชุมหารือกับสำนักงานกฤษฎีกาประเด็นตามมาตรา 79 ด้วยระบบ video conference เกี่ยวกับข้อกฏหมายในประเด็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้ใดจะเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

ข่าวกรมประมง

 เผยเเพร่: 2020-05-08  |   ข่าววันที่: 2020-05-08 |  อ่าน: 280 ครั้ง
 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรม เข้าร่วมการประชุมหารือกับสำนักงานกฤษฎีกาประเด็นตามมาตรา 79 ด้วยระบบ video conference เกี่ยวกับข้อกฏหมายในประเด็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้ใดจะเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เพื่อให้ได้ข้อยุติและมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ประกาศ ! ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชาวประมง ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับประมง ภายในวันที่ 15 พ.ค.63.. (17,664)  กรมประมงออกประกาศกำหนด “ฤดูน้ำแดง 2564 - 2565” คุ้มครองฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ.. (6,361) ความเป็นมาของศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904.. (2,455) กรมประมง...ขายลูกพันธุ์ปูทะเล.. (2,339) กรมประมง...ย้ำเตือนประชาชน ระวัง !! กิน “แมงดาทะเล” ผิดชนิดอาจได้รับพิษร้ายถึงตายได้.. (2,319) ประชาสัมพันธ์กรมประมง .. (2,294) ชาวประมง เฮ ! 1 กรกฎาคม 63 กรมประมงดีเดย์...เปิดโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ร้อยละ 7 ต่อปี รัฐจ่ายให้ร้อยละ 3 ต่อปี ให้ชาวประมง.. (2,151) กรมประมง ขานรับนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” – “เทคโนโลยีเกษตร 4.0” “ชวน” เกษตรกรผู้ผลิต “ขายสินค้าประมง” ผ่าน app M-Help Me.. (2,082) นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมพิจารณา ร่างระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขอและการออกใบรับรองมาตรฐานการทำการประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยื.. (1,985) นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นตัวแทนกรมประมงในการร่วมแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ.. (1,968)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์

     กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลางบางเขน   ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900