รายการหนังสือและวารสารใหม่ของห้องสมุด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

 ห้องสมุด กรมประมง

รายการหนังสือและวารสารใหม่ของห้องสมุด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 

รายชื่อหนังสือวิชาการทางด้านการประมง

 เผยเเพร่: 2019-11-01  |   ข่าววันที่: 2019-11-01 |  อ่าน: 137 ครั้ง
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • คู่มือการใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB ของผู้เข้าใช้บริการ.. (900)  ระเบียบการใช้ห้องสมุดกรมประมง.. (821) ระเบียบการยืม-คืน ทรัพยากรห้องสมุดกรมประมง.. (704) ประวัติห้องสมุดกรมประมง.. (661) E-book การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ด้านการประมง.. (654) ห้องสมุดเปิดให้บริการ wifi แก่บุคลากรกรมประมงและบุคคลทั่วป เพื่อความสะดวกในการใช้บริการแล้ว.. (591) ห้องสมุดกรมประมง จัดการประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติกรมประมง (ELIB).. (557) อบรมการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB สำหรับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดกรมประมง.. (513) อบรมบรรณรักษ์ กระทรวงเกษตร รัฐบาลอินโดนีเซีย ปี พ.ศ. 2557.. (478) ห้องสมุดกรมประมง จัดการประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติกรมประมง (ELIB).. (472) อบรมการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB สำหรับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดกรมประมง .. (461) หนังสือและนิตยสารใหม่ที่ให้บริการ ณ มุมหนังสือนันทนาการห้องสมุดกรมประมง ประจำเดือนเมษายน 2561 .. (455) หนังสือใหม่ที่ให้บริการ ณ มุมหนังสือนันทนาการห้องสมุดกรมประมง ประจำเดือนมกราคม 2561.. (450) แนะนำ นิตยสารใหม่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560.. (444) รายชื่อนิตยสารที่ให้บริการ ณ มุมหนังสือนันทนาการห้องสมุดกรมประมง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561.. (440) อบรมบรรณรักษ์ กระทรวงเกษตร รัฐบาลอินโดนีเซีย ปี พ.ศ. 2556.. (433) ขอพระองค์ทรงพระเจริญ.. (416) นิตยสารเพื่อนันทนาการ ประจำเดือนมกราคม 2561.. (409) หนังสือใหม่ที่ให้บริการ ณ มุมหนังสือนันทนาการห้องสมุดกรมประมง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561.. (404) รายชื่อหนังสือวิชาการทางด้านการประมงใหม่ ประจำเดือนมกราคม 2561.. (387)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ห้องสมุด กรมประมง

     อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900