ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ กรมประมง : โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB

 ห้องสมุด กรมประมง

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ กรมประมง : โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB 

ฐานข้อมูล Ebrary ห้องสมุดกรมประมง (E-Book)

 เผยเเพร่: 2017-02-24  |   ข่าววันที่: 2017-02-07 |  อ่าน: 111 ครั้ง
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • คู่มือการใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB ของผู้เข้าใช้บริการ.. (934)  ระเบียบการใช้ห้องสมุดกรมประมง.. (887) ระเบียบการยืม-คืน ทรัพยากรห้องสมุดกรมประมง.. (766) ประวัติห้องสมุดกรมประมง.. (713) E-book การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ด้านการประมง.. (705) ห้องสมุดเปิดให้บริการ wifi แก่บุคลากรกรมประมงและบุคคลทั่วป เพื่อความสะดวกในการใช้บริการแล้ว.. (633) ห้องสมุดกรมประมง จัดการประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติกรมประมง (ELIB).. (584) อบรมการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB สำหรับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดกรมประมง.. (547) ห้องสมุดกรมประมง จัดการประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติกรมประมง (ELIB).. (500) อบรมบรรณรักษ์ กระทรวงเกษตร รัฐบาลอินโดนีเซีย ปี พ.ศ. 2557.. (496) อบรมการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB สำหรับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดกรมประมง .. (492) หนังสือและนิตยสารใหม่ที่ให้บริการ ณ มุมหนังสือนันทนาการห้องสมุดกรมประมง ประจำเดือนเมษายน 2561 .. (484) หนังสือใหม่ที่ให้บริการ ณ มุมหนังสือนันทนาการห้องสมุดกรมประมง ประจำเดือนมกราคม 2561.. (480) แนะนำ นิตยสารใหม่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560.. (476) รายชื่อนิตยสารที่ให้บริการ ณ มุมหนังสือนันทนาการห้องสมุดกรมประมง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561.. (470) อบรมบรรณรักษ์ กระทรวงเกษตร รัฐบาลอินโดนีเซีย ปี พ.ศ. 2556.. (455) ขอพระองค์ทรงพระเจริญ.. (448) หนังสือใหม่ที่ให้บริการ ณ มุมหนังสือนันทนาการห้องสมุดกรมประมง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561.. (440) นิตยสารเพื่อนันทนาการ ประจำเดือนมกราคม 2561.. (436) รายชื่อหนังสือวิชาการทางด้านการประมงใหม่ ประจำเดือนมกราคม 2561.. (410)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ห้องสมุด กรมประมง

     อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900