ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบ zoom พร้อมเอกสารประกอบการฝึกอบรมฯ

 ห้องสมุดและข้อมูลข่าวสาร กรมประมง


ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบ zoom พร้อมเอกสารประกอบการฝึกอบรมฯ รายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบ zoom วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมทูน่า ชั้น 6 อาคารจุฬาภรณ์ พร้อมเอกสารประกอบการฝึกอบรมฯ

http://file.fisheries.go.th/f/5d5e74de29/?raw=1

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ห้องสมุดและข้อมูลข่าวสาร กรมประมง

     อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    library.fisheries@gmail.com   0 25620600 ต่อ 7722   0 25790345   แฟนเพจ