วารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2565)

 ห้องสมุดและข้อมูลข่าวสาร กรมประมง


วารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2565)  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ห้องสมุดและข้อมูลข่าวสาร กรมประมง

     อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    library.fisheries@gmail.com   0 25620600 ต่อ 7722   0 25790345   แฟนเพจ