ห้องสมุดกรมประมง บริการพิเศษ ณ อาคารอเนกประสงค์ชั้น 2

 ห้องสมุด กรมประมง

ห้องสมุดกรมประมง บริการพิเศษ ณ อาคารอเนกประสงค์ชั้น 2 

กิจกรรมห้องสมุดกรมประมง

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-12-12  |   ข่าววันที่: 2017-12-12 |  อ่าน: 256 ครั้ง
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • คู่มือการใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB ของผู้เข้าใช้บริการ.. (801)  ระเบียบการใช้ห้องสมุดกรมประมง.. (728) ระเบียบการยืม-คืน ทรัพยากรห้องสมุดกรมประมง.. (618) ประวัติห้องสมุดกรมประมง.. (574) E-book การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ด้านการประมง.. (560) ห้องสมุดเปิดให้บริการ wifi แก่บุคลากรกรมประมงและบุคคลทั่วป เพื่อความสะดวกในการใช้บริการแล้ว.. (519) ห้องสมุดกรมประมง จัดการประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติกรมประมง (ELIB).. (493) อบรมการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB สำหรับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดกรมประมง.. (437) อบรมบรรณรักษ์ กระทรวงเกษตร รัฐบาลอินโดนีเซีย ปี พ.ศ. 2557.. (427) ห้องสมุดกรมประมง จัดการประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติกรมประมง (ELIB).. (421) หนังสือใหม่ที่ให้บริการ ณ มุมหนังสือนันทนาการห้องสมุดกรมประมง ประจำเดือนมกราคม 2561.. (408) อบรมการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB สำหรับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดกรมประมง .. (394) แนะนำ นิตยสารใหม่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560.. (387) หนังสือและนิตยสารใหม่ที่ให้บริการ ณ มุมหนังสือนันทนาการห้องสมุดกรมประมง ประจำเดือนเมษายน 2561 .. (385) รายชื่อนิตยสารที่ให้บริการ ณ มุมหนังสือนันทนาการห้องสมุดกรมประมง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561.. (384) อบรมบรรณรักษ์ กระทรวงเกษตร รัฐบาลอินโดนีเซีย ปี พ.ศ. 2556.. (383) นิตยสารเพื่อนันทนาการ ประจำเดือนมกราคม 2561.. (354) หนังสือใหม่ที่ให้บริการ ณ มุมหนังสือนันทนาการห้องสมุดกรมประมง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561.. (343) รายชื่อหนังสือวิชาการทางด้านการประมงใหม่ ประจำเดือนมกราคม 2561.. (329) กิจกรรม "ห้องสมุดเคลื่อนที่ : Books Mobile @ Library Service".. (261)

    Copyright © 2016-2020 ห้องสมุด กรมประมง

     อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900