ประวัติหน่วยงาน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี

ประวัติหน่วยงาน 

ประวัติหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-01-23  |   ข่าววันที่: 2017-01-23 |  อ่าน: 1,478 ครั้ง
 

นปี 2521ได้มีการจัดตั้งโครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในประเทศไทย (ADB)โครงการการพัฒนาการเลี้ยงปลาในกระชัง เป็นโครงการย่อยโครงการหนึ่ง มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้คำปรึกษาแนะนำ ฝึกอบรมเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาในกระชังผลิตพันธุ์ปลาที่เลี้ยงในกระชัง และส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชัง ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และลพบุรี พร้อมกับจัดตั้งสถานีเพาะพันธุ์ปลา ณ.หมู่ 2 ต. ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี โดยมีเนื้อที่ 235 ไร่ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2526 งบประมาณ 17,845,857 บาท ในวันที่ 5 มีนาคม 2527 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สถานีพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลาจังหวัดปทุมธานี" วันที่ 27 พฤศจิกายน 2530 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดปทุมธานี" และในปี 2546 ได้มีการจัดโครงสร้างระบบราชการใหม่ จึงเปลี่ยนเป็น "ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี" และเปลี่ยนชื่อหน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2559 โดยใช้ชื่อ "ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี" 


  •  Hit 20 อันดับ
  • ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ.. (2,781)  ประวัติหน่วยงาน.. (1,478) ปลาประจำหน่วยงาน.. (1,334) กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ.. (802) กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ.. (756) กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ.. (660) แบนเนอร์.. (648) กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ.. (544) ศึกษาดูงาน.. (497) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560.. (457) ข่าวประชาสัมพันธ์ ศพจ.ปทุมธานี เดือน ธันวาคม 2560.. (437) เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ.. (435) กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ.. (427) ข่าวประชาสัมพันธ์ ศพจ.ปทุมธานี เดือน พฤษภาคม 2560.. (421) สนับสนุนพันธุ์ปลา.. (407) โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย .. (390) ทฤษฎีใหม่.. (388) พิธีประกาศกำหนดฤดูปลามีไข่ และกำหนดชนิด ขนาด และวิธีการทำการประมง น่านน้ำ.. (382) ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (381) เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ครบ 100 วัน.. (342)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี

     ม.2 ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170