ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับประมง

 กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับประมง 

วัตถุอันตราย

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-08-23  |   ข่าววันที่: 2019-08-23 |  อ่าน: 445 ครั้ง
 

เรียน   ผู้ที่เกี่ยวข้อง                                                                              
          กรมประมงขอแจ้งประชาสัมพันธ์รหัสพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติรายการสินค้าวัตถุอันตรายที่กรมประมงรับผิดชอบที่ต้องทำการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ National Single Window (NSW) ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 159/2562 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • เกี่ยวกับระบบ FSW.. (4,242)  เกี่ยวกับวัตถุอันตราย.. (2,931) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง.. (2,059) ภารกิจของกลุ่ม.. (1,651) ประวัติของกลุ่ม.. (997) ติดต่อนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ.. (698) ติดต่อวัตถุอันตราย.. (554) ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร การจัดทำระบบคำขอใบแจ้งการนำเข้า การส่งออก สินค้าควบคุมในระบบ NSW "ฟรี".. (551) ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับประมง.. (445) ขั้นตอนการดำเนินการกรณีเปลี่ยนแปลงท่าเทียบเรือ.. (416) แผนการปิดระบบเพื่อดำเนินการบำรุงรักษาระบบโดยการสำรองและกู้คืนข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2562.. (403) ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมศุลกากร ที่ 203/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้าสำหรับสินค้าวัตถุอันตรายที่กรมประมงรับผิดชอบ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่.. (306) ระบบ FSW.. (262)  ขอเชิญร่วมฟังความคิดเห็น.. (212) ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมศุลกากร ที่ 240/2562 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับนองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง.. (163) กรมประมงขอแจ้งปิดระบบ FSW PSM PSE ในวันเสาร์ที่ 25 ถึงวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563.. (161) กระดานถาม-ตอบ.. (157)

    Copyright © 2016-2020 กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

     สถานที่ตั้ง : อาคารกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน)