ขอเชิญร่วมฟังความคิดเห็น

 กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

 ขอเชิญร่วมฟังความคิดเห็น 

ประชาสัมพันธ์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-06-12  |   ข่าววันที่: 2019-06-12 |  อ่าน: 214 ครั้ง
 

smiley♦ ขอเชิญร่วมฟังความคิดเห็น ♦smiley

"ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...."

!!!ภายในวันที่ 24 มิ.ย. 2562!!!   

 

smiley♦ กรมประมงขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 2 ฉบับ smiley


mail "ร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์"mail

1. เรื่อง กำหนดเกณฑ์ค่าคลาดเคลื่อนจากปริมาณที่กำหนดไว้ของสารสำคัญวัตถุอันตรายที่กรมประมงเป็นผู้รับผิดชอบ พ.ศ. …. 
 

2. เรื่อง ระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตรายที่กรมประมงรับผิดชอบ พ.ศ. ….

 ตามแบบเสนอข้อคิดเห็นออนไลน์ รายละเอียดตามลิงค์ด้านล่างนี้
https://1th.me/yU3Y

!!!โปรดส่งแบบแสดงความคิดเห็นให้กรมประมงภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ขอบคุณค่ะ!!!


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • เกี่ยวกับระบบ FSW.. (4,280)  เกี่ยวกับวัตถุอันตราย.. (2,964) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง.. (2,080) ภารกิจของกลุ่ม.. (1,653) ประวัติของกลุ่ม.. (1,000) ติดต่อนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ.. (700) ติดต่อวัตถุอันตราย.. (558) ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร การจัดทำระบบคำขอใบแจ้งการนำเข้า การส่งออก สินค้าควบคุมในระบบ NSW "ฟรี".. (554) ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับประมง.. (454) ขั้นตอนการดำเนินการกรณีเปลี่ยนแปลงท่าเทียบเรือ.. (417) แผนการปิดระบบเพื่อดำเนินการบำรุงรักษาระบบโดยการสำรองและกู้คืนข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2562.. (404) ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมศุลกากร ที่ 203/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้าสำหรับสินค้าวัตถุอันตรายที่กรมประมงรับผิดชอบ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่.. (312) ระบบ FSW.. (262)  ขอเชิญร่วมฟังความคิดเห็น.. (214) ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมศุลกากร ที่ 240/2562 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับนองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง.. (171) ปิดระบบ Fisheries Single Window ของกรมประมง.. (168) กระดานถาม-ตอบ.. (157)

    Copyright © 2016-2020 กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

     สถานที่ตั้ง : อาคารกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน)