แผนการปิดระบบเพื่อดำเนินการบำรุงรักษาระบบโดยการสำรองและกู้คืนข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2562

 กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ

แผนการปิดระบบเพื่อดำเนินการบำรุงรักษาระบบโดยการสำรองและกู้คืนข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2562 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-12-13  |   ข่าววันที่: 2018-12-13 |  อ่าน: 539 ครั้ง
 


  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • เกี่ยวกับวัตถุอันตราย.. (6,286)  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง.. (5,084) ภารกิจของกลุ่ม.. (2,105) ประวัติของกลุ่ม.. (1,268) ติดต่อนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ.. (1,216) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10.. (1,068) ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมศุลกากร ที่ 203/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้าสำหรับสินค้าวัตถุอันตรายที่กรมประมงรับผิดชอบ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่.. (971) ขั้นตอนการดำเนินการกรณีเปลี่ยนแปลงท่าเทียบเรือ.. (958) ติดต่อวัตถุอันตราย.. (915) การเรียกเก็บและรับชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต.. (607) แผนการปิดระบบเพื่อดำเนินการบำรุงรักษาระบบโดยการสำรองและกู้คืนข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2562.. (539) ระบบ FSW.. (512) เกี่ยวกับระบบ FSW.. (438) ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมายตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจัก.. (414) ประชาสัมพันธ์ เรื่องการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเมทัลดีไฮด์ (metaldehyde) และนิโคลซาไมด์ (niclosamide) .. (390) แผนที่.. (369) ประชาสัมพันธ์ SmartFSW.. (348) ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้.. (197) การเรียกเก็บและรับชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต.. (196) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดด่านศุลกากรที่นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมประมงรับผิดชอบ พ.ศ. 2563.. (190)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ

     สถานที่ตั้ง : อาคารกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน)