ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งกุ้งทะเลหรือซากกุ้งทะเล

 กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งกุ้งทะเลหรือซากกุ้งทะเล 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-09-19  |   ข่าววันที่: 2021-09-19 |  อ่าน: 142 ครั้ง
 

             ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งกุ้งทะเลหรือซากกุ้งทะเล  สามารถกดดูรายละเอียดได้ตามหัวข้อดังนี้

   - ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งกุ้งทะเลหรือซากกุ้งทะเล จากสาธารณรัฐเอกวาดอร์ พ.ศ. ๒๕๖๔
   - ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งกุ้งทะเลหรือซากกุ้งทะเล จากสาธารณรัฐมาดากัสการ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
 

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ

 สถานที่ตั้ง : อาคารกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน)