สถิตินำเข้าส่งออกรายเดือน

 กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ

สถิตินำเข้าส่งออกรายเดือน 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-08-09  |   ข่าววันที่: 2021-08-09 |  อ่าน: 93 ครั้ง
 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งกุ้งทะเลหรือซากกุ้งทะ... (273)   ประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2563 เรื่อง วิธีการผลิต ... (160)  ประชาสัมพันธ์ การขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำต่างถิ่น  (157)  สถิตินำเข้าส่งออกรายเดือน  (93)  ประกาศกรมศุลกากร 206/2564 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิก... (91)  ประชาสัมพันธ์ การประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ... (55)  ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์   (34)  ประกาศเรื่อง รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ.2559 -... (30)  กรมประมง จับมือ กรมศุลกากร ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง   (8)  การขออนุญาตส่งออกสัตว์น้ำมีชีวิตตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ( มาตรา 65 )  (2)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ

     สถานที่ตั้ง : อาคารกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน)