ขอเชิญร่วมทำแบบสอบถามความคิดเห็น

 กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ

ขอเชิญร่วมทำแบบสอบถามความคิดเห็น 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-07-07  |   ข่าววันที่: 2021-07-07 |  อ่าน: 141 ครั้ง
 

          ขอเชิญร่วมทำแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการใช้งานระบบ FISHERIES SINGLE WINDOW (FSW)  
          ผ่านช่องทาง Google form ดังนี้

    1.สแกน QR Code 

    2.เปิดแบบสอบถาม และตอบคำถามให้ครบถ้วนแล้วกดส่งแบบสอบถาม

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ

 สถานที่ตั้ง : อาคารกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน)