โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล เพื่อการบริโภคในประเทศ ปี 2561

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา)

โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล เพื่อการบริโภคในประเทศ ปี 2561 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-04-05  |   ข่าววันที่: 2019-04-05 |  อ่าน: 152 ครั้ง
 

ขอเชิญผู้ประกอบการโรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม ในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราที่ได้รับการรับรองมาตรฐานGAP เข้าร่วมการประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มชีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล เพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 (กิจกรรมที่ 1)

ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 10.00 - 11.30 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา)


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • เกี่ยวกับศูนย์ฯ.. (1,892)  หน่วยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำ.. (920) หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน.. (852) สำหรับประชาชน.. (757) รู้ทันโรคกุ้งทะเล.. (752) วิสัยทัศน์-พันธกิจ กอง.. (737) โครงการฝึกอบรมบุคลากรภายนอกภายใต้โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย ญี่ปุ่น – เมียนมา.. (713) โครงสร้างหน่วยงาน.. (663) จัดฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ปลากะพงขาว)” แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นท.. (625) สัตว์น้ำชายฝั่งที่สามารถทำการเพาะเลี้ยงได้.. (621) Download.. (616) วิสัยทัศน์-พันธกิจ กรม.. (559) งานวิจัย.. (527) สำหรับเจ้าหน้าที่.. (358) ฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer (กลุ่มสัตว์น้ำชายฝั่ง).. (354) การป้องกันและรักษาโรคปลากะพงขาวในบ่อดินในจังหวัดฉะเชิงเทรา.. (308) โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (กลุ่มสัตว์น้ำชายฝั่ง) จังหวัดฉะเชิงเทรา.. (241) จัดฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปลากะพงขาวโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา.. (213) หน้าแรก.. (186) โครงการฝึกอบรมภายใต้กรอบความร่วมมือไตรภาคีไทย-ญี่ปุ่น-เมียนม่า.. (165)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา)

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 1 (ฉะเชิงเทรา) 36/2 หมู่ 8 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130