หน้าแรก

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา)

หน้าแรก 

เมนู

 เผยเเพร่: 2017-01-24  |   ข่าววันที่: 2017-01-24 |  อ่าน: 285 ครั้ง
 


  •  Hit 20 อันดับ
  • เกี่ยวกับศูนย์ฯ.. (2,797)  หน่วยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำ.. (1,163) หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน.. (1,131) รู้ทันโรคกุ้งทะเล.. (1,035) สำหรับประชาชน.. (1,010) โครงการฝึกอบรมบุคลากรภายนอกภายใต้โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย ญี่ปุ่น – เมียนมา.. (966) Download.. (946) วิสัยทัศน์-พันธกิจ กอง.. (940) จัดฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ปลากะพงขาว)” แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นท.. (903) โครงสร้างหน่วยงาน.. (882) สัตว์น้ำชายฝั่งที่สามารถทำการเพาะเลี้ยงได้.. (851) ประกาศผุ้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ตำแหน่งนายช่างเครื่องยนต์.. (825) วิสัยทัศน์-พันธกิจ กรม.. (747) งานวิจัย.. (682) ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 กลุ่ม.. (681) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง ตำแหน่งวิชาการประมง ตำแหน่งนายช่างเครื่องยนต์ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า.. (576) Cover.. (554) การป้องกันและรักษาโรคปลากะพงขาวในบ่อดินในจังหวัดฉะเชิงเทรา.. (538) ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบ สถานที่สอบ.. (500) สำหรับเจ้าหน้าที่.. (486)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา)

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 1 (ฉะเชิงเทรา) 36/2 หมู่ 8 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130