รู้ทันโรคกุ้งทะเล

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา)

รู้ทันโรคกุ้งทะเล 

บทความ

 เผยเเพร่: 2017-01-20  |   ข่าววันที่: 2017-01-20 |  อ่าน: 924 ครั้ง
 

 

 


  •  Hit 20 อันดับ
  • เกี่ยวกับศูนย์ฯ.. (2,468)  หน่วยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำ.. (1,064) หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน.. (1,022) รู้ทันโรคกุ้งทะเล.. (924) สำหรับประชาชน.. (886) โครงการฝึกอบรมบุคลากรภายนอกภายใต้โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย ญี่ปุ่น – เมียนมา.. (859) วิสัยทัศน์-พันธกิจ กอง.. (853) ประกาศผุ้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ตำแหน่งนายช่างเครื่องยนต์.. (825) Download.. (817) จัดฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ปลากะพงขาว)” แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นท.. (802) โครงสร้างหน่วยงาน.. (798) สัตว์น้ำชายฝั่งที่สามารถทำการเพาะเลี้ยงได้.. (768) วิสัยทัศน์-พันธกิจ กรม.. (669) ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 กลุ่ม.. (667) งานวิจัย.. (636) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง ตำแหน่งวิชาการประมง ตำแหน่งนายช่างเครื่องยนต์ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า.. (573) ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบ สถานที่สอบ.. (500) Cover.. (482) การป้องกันและรักษาโรคปลากะพงขาวในบ่อดินในจังหวัดฉะเชิงเทรา.. (446) สำหรับเจ้าหน้าที่.. (434)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา)

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 1 (ฉะเชิงเทรา) 36/2 หมู่ 8 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130