สัตว์น้ำชายฝั่งที่สามารถทำการเพาะเลี้ยงได้

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ฉะเชิงเทรา

สัตว์น้ำชายฝั่งที่สามารถทำการเพาะเลี้ยงได้ 

บทความ

 เผยเเพร่: 2017-01-20  |   ข่าววันที่: 2017-01-20 |  อ่าน: 871 ครั้ง
 


  •  Hit 20 อันดับ
  • เกี่ยวกับศูนย์ฯ.. (2,893)  หน่วยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำ.. (1,180) หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน.. (1,153) รู้ทันโรคกุ้งทะเล.. (1,060) สำหรับประชาชน.. (1,045) โครงการฝึกอบรมบุคลากรภายนอกภายใต้โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย ญี่ปุ่น – เมียนมา.. (987) Download.. (978) วิสัยทัศน์-พันธกิจ กอง.. (962) จัดฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ปลากะพงขาว)” แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นท.. (923) โครงสร้างหน่วยงาน.. (899) สัตว์น้ำชายฝั่งที่สามารถทำการเพาะเลี้ยงได้.. (871) ประกาศผุ้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ตำแหน่งนายช่างเครื่องยนต์.. (825) วิสัยทัศน์-พันธกิจ กรม.. (764) งานวิจัย.. (700) ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 กลุ่ม.. (686) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง ตำแหน่งวิชาการประมง ตำแหน่งนายช่างเครื่องยนต์ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า.. (576) Cover.. (568) การป้องกันและรักษาโรคปลากะพงขาวในบ่อดินในจังหวัดฉะเชิงเทรา.. (558) สำหรับเจ้าหน้าที่.. (503) ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบ สถานที่สอบ.. (500)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ฉะเชิงเทรา

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 1 (ฉะเชิงเทรา) 36/2 หมู่ 8 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130