Cover

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา)

Cover 

Banner

 เผยเเพร่: 2017-01-16  |   ข่าววันที่: 2017-01-16 |  อ่าน: 474 ครั้ง
 


  •  Hit 20 อันดับ
  • เกี่ยวกับศูนย์ฯ.. (2,438)  หน่วยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำ.. (1,051) หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน.. (1,006) รู้ทันโรคกุ้งทะเล.. (903) สำหรับประชาชน.. (878) วิสัยทัศน์-พันธกิจ กอง.. (844) โครงการฝึกอบรมบุคลากรภายนอกภายใต้โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย ญี่ปุ่น – เมียนมา.. (842) ประกาศผุ้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ตำแหน่งนายช่างเครื่องยนต์.. (825) Download.. (804) โครงสร้างหน่วยงาน.. (789) จัดฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ปลากะพงขาว)” แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นท.. (789) สัตว์น้ำชายฝั่งที่สามารถทำการเพาะเลี้ยงได้.. (755) ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 กลุ่ม.. (666) วิสัยทัศน์-พันธกิจ กรม.. (658) งานวิจัย.. (627) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง ตำแหน่งวิชาการประมง ตำแหน่งนายช่างเครื่องยนต์ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า.. (571) ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบ สถานที่สอบ.. (500) Cover.. (474) การป้องกันและรักษาโรคปลากะพงขาวในบ่อดินในจังหวัดฉะเชิงเทรา.. (431) สำหรับเจ้าหน้าที่.. (426)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา)

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 1 (ฉะเชิงเทรา) 36/2 หมู่ 8 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130