วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 นางกัญญารัตน์ สุนทรา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา เข้าเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงกุ้งในเขต ต บางแก้ว อ เมืองฉะเชิงเทรา จ ฉะเชิงเทรา เกษตรกร นายกิตติพันธ์ ศรีสมวงค์ รองประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งฉะเชิงเทรา ซึ่ง ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงกุ้งในระบบสมดุลจุลินทรีย์ Micro-Probiotic เลี้ยงกุ้ง 90 วัน ขนาด 50ตัว/กก จับกุ้งได้ 13,000 กิโลกรัม หรือ 13 ตัน FCR 1.1 ผลจากการใช้จุลินทรีย์ตลอดการเลี้ยง และการใช้อย่างเป็นระบบทำให้หลังจับกุ้ง พบสารอินทรีย์ตกค้างในบ่อน้อยมาก พื้นบ่อสะอาดจน เกษตรกรสามารถนำน้ำเข้าบ่อ ปรับพีเอช และลงกุ้งต่อเนื่องได้

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา


วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 นางกัญญารัตน์ สุนทรา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา เข้าเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงกุ้งในเขต ต บางแก้ว อ เมืองฉะเชิงเทรา จ ฉะเชิงเทรา เกษตรกร นายกิตติพันธ์ ศรีสมวงค์ รองประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งฉะเชิงเทรา ซึ่ง ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงกุ้งในระบบสมดุลจุลินทรีย์ Micro-Probiotic เลี้ยงกุ้ง 90 วัน ขนาด 50ตัว/กก จับกุ้งได้ 13,000 กิโลกรัม หรือ 13 ตัน FCR 1.1 ผลจากการใช้จุลินทรีย์ตลอดการเลี้ยง และการใช้อย่างเป็นระบบทำให้หลังจับกุ้ง พบสารอินทรีย์ตกค้างในบ่อน้อยมาก พื้นบ่อสะอาดจน เกษตรกรสามารถนำน้ำเข้าบ่อ ปรับพีเอช และลงกุ้งต่อเนื่องได้  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ผอ.ศพช.ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการเสวนา “โครงการสานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตร...  120   วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา...  107  วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา ร...  100  ผอ.ศพช.ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมพิธีเปิด “งานวันกุ้งดำเพชรบุรี”   97  วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะ...  92  วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 นางกัญญารัตน์ สุนทรา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพา...  87  วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่ติดตามก...  83  ผอ.ศพช.ฉะเชิงเทรา มอบเกียรติบัตรผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมปร...  83  วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 นางกัญารัตน์ สุนทรา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนากา...  81  วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา ...  76


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา ๓๖/๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๓๐    chasao2001@yahoo.com   ๐ ๓๘๕๓ ๑๓๘๗   ๐ ๓๘๕๓ ๑๓๘๗   แฟนเพจ