วันที่ 16 ก.ย.65 นางกัญญารัตน์ สุนทรา ผอ.ศพช.ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นายวัลลภ ทิมดี นักวิชาการประมงชำนาญการ ร่วมกับคณะข้าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้อนรับ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ในการลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง บริเวณประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำท่าถั่ว จ.ฉะเชิงเทรา โดยมี นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และผู้เกี่ยวข้อง รายงานสรุปสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ คลองประเวศบุรีรมย์ ซึ่งเป็นคลองหลักที่ใช้ระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยกรมชลประทานได้สูบระบายน้ำในคลองประเวศฯ ออกทางสถานีสูบน้ำประเวศบุรีรมย์ ลงสู่คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ก่อนจะสูบระบายออกทางแม่น้ำบางปะกง ผ่านทางสถานีสูบน้ำท่าถั่ว และได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำท่าถั่วเพิ่มเติมอีก 8 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็ว

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา


วันที่ 16 ก.ย.65 นางกัญญารัตน์ สุนทรา ผอ.ศพช.ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นายวัลลภ ทิมดี นักวิชาการประมงชำนาญการ ร่วมกับคณะข้าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้อนรับ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ในการลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง บริเวณประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำท่าถั่ว จ.ฉะเชิงเทรา โดยมี นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และผู้เกี่ยวข้อง รายงานสรุปสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ คลองประเวศบุรีรมย์ ซึ่งเป็นคลองหลักที่ใช้ระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยกรมชลประทานได้สูบระบายน้ำในคลองประเวศฯ ออกทางสถานีสูบน้ำประเวศบุรีรมย์ ลงสู่คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ก่อนจะสูบระบายออกทางแม่น้ำบางปะกง ผ่านทางสถานีสูบน้ำท่าถั่ว และได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำท่าถั่วเพิ่มเติมอีก 8 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็ว  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00-12.00 น. ดร.ธิดาพร ฉวีภักดิ์ นักวิชากา...  128   นาง กัญญารัตน์ สุนทรา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉ...  118  วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.30 น. ดร.ธิดาพร ฉวีภักดิ์ นักวิชาก...  113  14 มิ.ย. 65 นางกัญญารัตน์ สุนทราผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์...  102  วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นาย คนึง คมขำ ประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา และ นางกัญญารัตน์ ส...  99  วันที่21กค.65 นางกัญญารัตน์ สุนทรา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัต...  92  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราล...  92  วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา...  77  วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา ร...  74  วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะ...  69


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา ๓๖/๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๓๐    chasao2001@yahoo.com   ๐ ๓๘๕๓ ๑๓๘๗   ๐ ๓๘๕๓ ๑๓๘๗   แฟนเพจ