วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา ร่วมกับ ชมรมผู้เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ (SAC) ได้จัดการบรรยาย & ฝึกปฏิบัติ วิธีการตรวจสอบคุณภาพนอร์เพลียส และลูกกุ้งก่อนการจำหน่าย และแนวทางป้องกันEHP ในโรงเพาะฟักและอนุบาล ให้แก่ผู้ประกอบการโรงเพาะฟักและอนุบาลในจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทราและประมงจังหวัดชลบุรี จำนวน 60 ราย ณ.ห้องประชุมศพช.ฉะเชิงเทรา โดยมี ดร.ธิดาพร ฉวีภักดิ์มาถ่ายทอดความรู้พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติให้แก่ผู้ประกอบการโรงเพาะฟักและอนุบาลซึ่งในการบรรยายและฝึกปฏิบัติในครั้งนี้ผู้ประกอบการโรงเพาะฟักและอนุบาลพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในฟาร์ม

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา


วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา ร่วมกับ ชมรมผู้เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ (SAC) ได้จัดการบรรยาย & ฝึกปฏิบัติ วิธีการตรวจสอบคุณภาพนอร์เพลียส และลูกกุ้งก่อนการจำหน่าย และแนวทางป้องกันEHP ในโรงเพาะฟักและอนุบาล ให้แก่ผู้ประกอบการโรงเพาะฟักและอนุบาลในจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทราและประมงจังหวัดชลบุรี จำนวน 60 ราย ณ.ห้องประชุมศพช.ฉะเชิงเทรา โดยมี ดร.ธิดาพร ฉวีภักดิ์มาถ่ายทอดความรู้พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติให้แก่ผู้ประกอบการโรงเพาะฟักและอนุบาลซึ่งในการบรรยายและฝึกปฏิบัติในครั้งนี้ผู้ประกอบการโรงเพาะฟักและอนุบาลพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในฟาร์ม  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00-12.00 น. ดร.ธิดาพร ฉวีภักดิ์ นักวิชากา...  128   นาง กัญญารัตน์ สุนทรา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉ...  118  วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.30 น. ดร.ธิดาพร ฉวีภักดิ์ นักวิชาก...  113  14 มิ.ย. 65 นางกัญญารัตน์ สุนทราผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์...  102  วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นาย คนึง คมขำ ประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา และ นางกัญญารัตน์ ส...  102  วันที่21กค.65 นางกัญญารัตน์ สุนทรา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัต...  92  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราล...  92  วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา...  77  วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา ร...  74  วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะ...  70


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา ๓๖/๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๓๐    chasao2001@yahoo.com   ๐ ๓๘๕๓ ๑๓๘๗   ๐ ๓๘๕๓ ๑๓๘๗   แฟนเพจ