วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นาย คนึง คมขำ ประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา และ นางกัญญารัตน์ สุนทรา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ลงพื้นที่ในการถอดบทเรียนเกษตรกรเลี้ยงกุ้งทะเลต้นแบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา นาย กิตติพัฒน์ ศรีสมวงค์ ต. บางแก้ว อ.เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็น เกษตรกรผู้ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงกุ้งในแนวทางชีวภาพ ใช้จุลินทรีย์ในทุกขั้ืนตอนการเลี้ยง ผลผลิต 2 ไร่ ได้ 6 ตัน มีบ่อเลี้ยงทั้งหมด 14 บ่อ ไม่เคยรับความเสียหายจากการเลี้ยงกุ้ง ใช้จุลินทรีย์ในการแก้ไขปัญหาการเลี้ยง เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่นำนวัตกรรมต่างๆที่ช่วยประหยัดพลังงานมา ใช้ในฟาร์ม และถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรเลี้ยงกุ้งด้วยกันได้เป็นอย่างดี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา


วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นาย คนึง คมขำ ประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา และ นางกัญญารัตน์ สุนทรา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ลงพื้นที่ในการถอดบทเรียนเกษตรกรเลี้ยงกุ้งทะเลต้นแบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา นาย กิตติพัฒน์ ศรีสมวงค์ ต. บางแก้ว อ.เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็น เกษตรกรผู้ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงกุ้งในแนวทางชีวภาพ ใช้จุลินทรีย์ในทุกขั้ืนตอนการเลี้ยง ผลผลิต 2 ไร่ ได้ 6 ตัน มีบ่อเลี้ยงทั้งหมด 14 บ่อ ไม่เคยรับความเสียหายจากการเลี้ยงกุ้ง ใช้จุลินทรีย์ในการแก้ไขปัญหาการเลี้ยง เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่นำนวัตกรรมต่างๆที่ช่วยประหยัดพลังงานมา ใช้ในฟาร์ม และถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรเลี้ยงกุ้งด้วยกันได้เป็นอย่างดี  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่29เมย.2565 นางกัญญารัตน์ สุนทรา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง...  262   วันเสาร์ ที่23เมย.65 นางกัญญารัตน์ สุนทรา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล...  210  วันที่ 4 - 5 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่ ศพช. ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นศ. ฝึกงาน ออกพื้...  198  วันพฤหัสที่ 7 เมษายน 2565 นางสาวสุรีย์รัตน์ เผือกจีน นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ...  191  เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งร่วมกับส...  187  วันที่ 28 เมษายน 65 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเ...  171  เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายกฤษณ์ธนสรรค์ อินทร์บำรุง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ...  171  วันที่6 มิถุนายน 2565 นายวัลลภ ทิมดี นักวิชาการประมงชำนาญการ มอบหมายให้เจ้าหน้าท...  94  วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00-12.00 น. ดร.ธิดาพร ฉวีภักดิ์ นักวิชากา...  92  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายสงกรานต์ แสงจันทร์ ผู้ตรวจราชการ กรมประมง เข้าร่ว...  91


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา 36/2 หมู่ 8 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130    chasao2001@yahoo.com   038-531-387   100.992362   แฟนเพจ