วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.30 น. ดร.ธิดาพร ฉวีภักดิ์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เข้าให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมฟาร์มปลากะพงขาวส่งออกไปจีนของนายสุทธิ มะหะเลา โดยมี นางกัญญารัตน์ สุนทรา ผู้อำนวยการศพช.ฉะเชิงเทรา และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟัง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา


วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.30 น. ดร.ธิดาพร ฉวีภักดิ์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เข้าให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมฟาร์มปลากะพงขาวส่งออกไปจีนของนายสุทธิ มะหะเลา โดยมี นางกัญญารัตน์ สุนทรา ผู้อำนวยการศพช.ฉะเชิงเทรา และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟัง วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.30 น. ดร.ธิดาพร ฉวีภักดิ์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เข้าให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมฟาร์มปลากะพงขาวส่งออกไปจีนของนายสุทธิ มะหะเลา โดยมี นางกัญญารัตน์ สุนทรา ผู้อำนวยการศพช.ฉะเชิงเทรา และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟัง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่29เมย.2565 นางกัญญารัตน์ สุนทรา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง...  262   วันเสาร์ ที่23เมย.65 นางกัญญารัตน์ สุนทรา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล...  210  วันที่ 4 - 5 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่ ศพช. ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นศ. ฝึกงาน ออกพื้...  198  วันพฤหัสที่ 7 เมษายน 2565 นางสาวสุรีย์รัตน์ เผือกจีน นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ...  191  เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งร่วมกับส...  187  วันที่ 28 เมษายน 65 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเ...  171  เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายกฤษณ์ธนสรรค์ อินทร์บำรุง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ...  171  วันที่6 มิถุนายน 2565 นายวัลลภ ทิมดี นักวิชาการประมงชำนาญการ มอบหมายให้เจ้าหน้าท...  94  วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00-12.00 น. ดร.ธิดาพร ฉวีภักดิ์ นักวิชากา...  93  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายสงกรานต์ แสงจันทร์ ผู้ตรวจราชการ กรมประมง เข้าร่ว...  91


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา 36/2 หมู่ 8 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130    chasao2001@yahoo.com   038-531-387   100.992362   แฟนเพจ