วันที่6 มิถุนายน 2565 นายวัลลภ ทิมดี นักวิชาการประมงชำนาญการ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าสุ่มเก็บตัวอย่างลูกปลากะพงขาวบ่อดินในฟาร์ม นาย สุรัตน์ หิรัญญาการ ม.2 ต. หอมศีล อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการส่งออกปลากะพงขาว สอ.3 และประสงค์จะส่งออกก่อนครบการเฝ้าระวังครบ 2 ปี โดยเกษตรกรต้องส่งตัวอย่างตรวจสุขภาพสัตว์น้ำและเชื้อก่อโรค ก่อนการส่งออกประเทศมาเลเซีย Sampling Pre-Export seabass sample โดยศูนย์ทำการสุ่มตัวอย่าง บันทึกรายละเอียด ปิดผนึกและคาดสติกเกอร์ของกรมประมง และเกษตรกรนำส่ง ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ งานชันสูตรโรคสัตว์น้ำ กำแพงแสน คณะสัตว์แพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา


วันที่6 มิถุนายน 2565 นายวัลลภ ทิมดี นักวิชาการประมงชำนาญการ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าสุ่มเก็บตัวอย่างลูกปลากะพงขาวบ่อดินในฟาร์ม นาย สุรัตน์ หิรัญญาการ ม.2 ต. หอมศีล อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการส่งออกปลากะพงขาว สอ.3 และประสงค์จะส่งออกก่อนครบการเฝ้าระวังครบ 2 ปี โดยเกษตรกรต้องส่งตัวอย่างตรวจสุขภาพสัตว์น้ำและเชื้อก่อโรค ก่อนการส่งออกประเทศมาเลเซีย Sampling Pre-Export seabass sample โดยศูนย์ทำการสุ่มตัวอย่าง บันทึกรายละเอียด ปิดผนึกและคาดสติกเกอร์ของกรมประมง และเกษตรกรนำส่ง ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ งานชันสูตรโรคสัตว์น้ำ กำแพงแสน คณะสัตว์แพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00-12.00 น. ดร.ธิดาพร ฉวีภักดิ์ นักวิชากา...  130   นาง กัญญารัตน์ สุนทรา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉ...  119  วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.30 น. ดร.ธิดาพร ฉวีภักดิ์ นักวิชาก...  113  14 มิ.ย. 65 นางกัญญารัตน์ สุนทราผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์...  104  วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นาย คนึง คมขำ ประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา และ นางกัญญารัตน์ ส...  103  วันที่21กค.65 นางกัญญารัตน์ สุนทรา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัต...  93  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราล...  92  วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา...  79  วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา ร...  74  วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะ...  70


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา ๓๖/๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๓๐    chasao2001@yahoo.com   ๐ ๓๘๕๓ ๑๓๘๗   ๐ ๓๘๕๓ ๑๓๘๗   แฟนเพจ