ข่าว โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตรประจำปีงบประมาณ 2563

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร

ข่าว โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตรประจำปีงบประมาณ 2563 

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของหน่วยฯ

 เผยเเพร่: 2020-06-12  |   ข่าววันที่: 2020-06-11 |  อ่าน: 673 ครั้ง
 

ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (FC)


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศ กรมประมง (ปิดอ่าว 61).. (3,246)  ข่าวกิจกรรม การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (1,326) ข่าวกิจกรรม เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตทะเลชายฝั่ง.. (1,304) ข่าวกิจกรรมร่วมหน่วยงานอื่น.. (1,055) ข่าวกิจกรรม การตรวจเรือประมงในพื้นที่เสี่ยงและปฏิบัติการเร่งด่วน.. (1,015) ข่าวกิจกรรม ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ปี 2563.. (953) ข่าวกิจกรรม บูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงานบนเรือประมง.. (950) ข่าวกิจกรรม การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. (947) ข่าวกิจกรรม จัดเวทีการมีส่วนร่วม.. (902) ข่าวกิจกรรมมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ประจำปี 2563.. (876) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรัูสู่ชุมชนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและประชาชนในพื้นที่ จำนวน 4 เรื่อง.. (774) ข่าว โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตรประจำปีงบประมาณ 2563.. (673) รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2563.. (591) ข่าวกิจกรรมปฏิบัติงานร่วมกับ ศูนย์ประสานงานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต 1 (ศรชล เขต 1) .. (481) พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558.. (391) ข้อมูลด้านกฎหมาย.. (354) ประวัติหน่วยงาน.. (323) แบนเนอร์.. (285) หน้าก่อนเข้าเว็ป.. (217) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 จำนวน 5 เรื่อง.. (153)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร

     405 หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร 86120