รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2563

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร

รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2563 

รายงานงบทดรองประจำปีงบประมาณ 2563

 เผยเเพร่: 2017-06-22  |   ข่าววันที่: 2017-07-07 |  อ่าน: 630 ครั้ง
 

รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศ กรมประมง (ปิดอ่าว 61).. (3,289)  ข่าวกิจกรรม การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (1,390) ข่าวกิจกรรม เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตทะเลชายฝั่ง.. (1,359) ข่าวกิจกรรมร่วมหน่วยงานอื่น.. (1,105) ข่าวกิจกรรม การตรวจเรือประมงในพื้นที่เสี่ยงและปฏิบัติการเร่งด่วน.. (1,045) ข่าวกิจกรรม ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ปี 2563.. (1,017) ข่าวกิจกรรม บูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงานบนเรือประมง.. (1,003) ข่าวกิจกรรม การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. (993) ข่าวกิจกรรม จัดเวทีการมีส่วนร่วม.. (937) ข่าวกิจกรรมมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ประจำปี 2563.. (907) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรัูสู่ชุมชนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและประชาชนในพื้นที่ จำนวน 4 เรื่อง.. (831) ข่าว โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตรประจำปีงบประมาณ 2563.. (791) รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2563.. (630) ข่าวกิจกรรมปฏิบัติงานร่วมกับ ศูนย์ประสานงานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต 1 (ศรชล เขต 1) .. (526) พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558.. (418) ข้อมูลด้านกฎหมาย.. (386) ประวัติหน่วยงาน.. (355) แบนเนอร์.. (318) หน้าก่อนเข้าเว็ป.. (238) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 จำนวน 5 เรื่อง.. (158)