ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรม หลักสูตร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรม หลักสูตร  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-12-08  |   ข่าววันที่: 2020-12-08 |  อ่าน: 226 ครั้ง
 

            ขอประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครเกษตรกร ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง ประจำปีงบประมาณ 2565 ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง จำนวน 2 หลักสูตร คือ

1. หลักสูตร "การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั่วไป" สำหรับผู้สนใจี่มีอายุ 24 ปี ขึ้นไป จำนวน 120 ราย แบ่งเป็นรุ่นละ 30 ราย

   (เป็นผู้สมัครรายใหม่ที่ยังไม่เคยอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพ ในปี 63-64)

2. หลักสูตร "เยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด" จำนวน  12 ราย

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี่้

????สมัครได้ด้วยตัวเองที่ ศพจ.ตรัง ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง 
หรือ แสกนคิวอาร์โค้ดเข้ากลุ่มเพื่อส่งใบสมัคร
?????? ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ที่คุณชไมพร 089-6534409 , 075-720640 ค่ะ 

                               #####################

           laugh หลักสูตร "การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั่วไป"laugh

       คุณสมบัติผู้สมัคร (สำหรับเกษตรกรทั่วไป)

รับสมัคร จำนวน 120 ราย

smiley ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ 

smiley เป็นเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด มีความต้องการพัฒนาศักยภาพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

smiley มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดตรัง

smiley ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีพื้นที่สำหรับเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

  

laughกิจกรรมlaugh
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วไป”

- เรียนรู้ทุกขั้นตอนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 สามารถนำกลับไปใช้งานได้จริง ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติจริง เช่น การฉีดฮอร์โมนเพื่อเร่งการตกไข่ของปลา การอนุบาลลูกปลา และการเลี้ยงปลาทั่วไป  การเตรียมอาหาระรรมชาติ การเพาะพันธุ์แหนแดง ฯลฯ

- ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

- เกษตรกรที่เข้าร่วมฝึกอบรมจะได้รับพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 2,000 ตัว เพื่อนำไปทดลองเลี้ยง

กำหนดการและสถานที่อบรม

- กำหนดอบรมช่วงเดือน มีนาคม - เมษายน 2565

- ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน

- สถานที่จัดอบรม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

  10 หมู่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000

ด่วน!!! สมัครตั้งแต่วันนี้ – 20 มกราคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 089-6534409
(ในวันเวลาราชการ) 075-720640 095-0072837

                                 #########################

       laughหลักสูตร "เยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด"laugh

   คุณสมบัติผู้สมัคร (สำหรับเยาวชน อายุ 15 - 24 ปี)

รับสมัคร จำนวน 12 ราย

smiley เยาวชน มีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ 

smiley นักเรียน นักศึกษา หรือเยาวชน ที่มีอายุระหว่าง 15 - 24 ปี

เป็นเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด มีความต้องการพัฒนาศักยภาพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

smiley ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีบ่อสำหรับเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือเป็นบ่อของโรงเรียน/สถาบันการศึกษา อยู่ในจังหวัดตรัง

 

laughกิจกรรมlaugh
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “เยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด”

- เรียนรู้ทุกขั้นตอนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 สามารถนำกลับไปใช้งานได้จริง ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติจริง เช่น การฉีดฮอร์โมนเพื่อเร่งการตกไข่ของปลา การอนุบาลลูกปลา และการเลี้ยงปลาทั่วไป  การเตรียมอาหาระรรมชาติ การเพาะพันธุ์แหนแดง ฯลฯ

- ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง และฟาร์มของเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ

- เยาวชนที่เข้าร่วมฝึกอบรมจะได้รับพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 2,000 ตัว เพื่อนำไปทดลองเลี้ยง

กำหนดการและสถานที่อบรม

- กำหนดอบรมช่วงเดือน มีนาคม 2565

- ระยะเวลาฝึกอบรม 3 วัน

- สถานที่จัดอบรม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง และฟาร์มของเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ

  10 หมู่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000

ด่วน!!! สมัครตั้งแต่วันนี้ – 20 มกราคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 089-6534409
(ในวันเวลาราชการ) 075-720640 095-0072837

 

 

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ปลาสร้อยนกเขา (ปลาขี้ขม)  (252)   กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ  (199)  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎร... (188)  “โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ประจำปีงบประม... (167)  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิน... (159)  กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ  (158)  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎร... (155)  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎร... (153)  การติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมงฯ ปี 2564  (152)  กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ  (147)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000